KGH kan med glädje tillkänna ge att vårt ledande onlineprogram European Customs Law Accredited Training program (ECLAT) är nu erkänt och uppfyller kriterierna för auktoriserad ekonomisk operatör (AEO) i EU: s tullkodex.

Professor David Widdowson, dir för KGH Trade and Customs academy säger att han är mycket nöjd att denna omfattande kurs har erkänts på detta sätt. Det betyder att den som framgångsrikt fullföljer ECLAT programmet anses ha den nivå av tullkompetens som krävs för att få AEO-status.

ECLAT är det mest omfattande och innovativa utbildningsprogrammet av denna typ. Det omfattar på ett heltäckande sätt alla aspekter vad gäller EU:s tullagstiftning och -rutiner. Programmet använder sig av den senaste utbildningstekniken och baseras på läroplanerna på världens ledande tulluniversitet.


ECLAT är det mest omfattande och innovativa utbildningsprogrammet av denna typ. Det omfattar på ett heltäckande sätt alla aspekter vad gäller EU:s tullagstiftning och -rutiner. Programmet använder sig av den senaste utbildningstekniken och baseras på läroplanerna på världens ledande tulluniversitet. Läs mer

Follow