KGH Customs Services lanserar en webbplats, uccmadesimple.com, för att hjälpa företag att hantera effekterna av UCC, EU´s nya tullkodex. Webbplatsen är utformad för att förenkla genomförandeprocessen och demonstrera risker och fördelar.

Den nya tullkodexen som införs från 1 maj 2016, medför nya regler att hantera för företag som handlar till och från EU. Regler som kan leda till krävande förändringar under de närmsta åren.

Vad göra? Och när?
UCC kommer i slutändan effektivisera tull och handel. En viktig del av detta kommer att vara digitaliseringen av all kommunikation mellan företag och tullmyndigheter. Att göra företag redo för denna digitalisering kommer att kräva både arbete och resurser för många organisationer. Samtidigt är inte allt klart om vad man ska göra och när, tidtabell och rekommenderade åtgärder är fortfarande under förhandling hos myndigheterna.

Ingen tid att förlora
KGH insåg att det fanns en efterfrågan på enkel och tydlig information om vad företagen kan göra idag med avseende på de redan införda ändringarna. Men också vad som behövs göras för att förbereda sig för de större och mer tidskrävande ändringarna som kommer senare. Dessa potentiella förändringar påverkar flera avdelningar och kan till och med påverka ett företags framtida affärsmodell. Dessa projekt bör planeras och budgeteras nu.

Webbplatsen riktar sig till en bred publik, från dem som hanterar tullfrågor till ledande befattningshavare som vill se hur detta påverkar deras övergripande affärsmål. UCCmadesimple.com ger besökare en översikt över UCC samt rådgivning om vad som kan göras omedelbart. Dessutom kommer det att finnas information och insikter avseende specifika frågor inom UCC.

Ger en klar bild framåt – och ett försprång
Kort sagt, uccmadesimple.com ska vara en guide för dem som vill få ett försprång med den nya lagstiftningen. Webbplatsen riktar sig till en bred publik, från dem som hanterar tullfrågor till ledande befattningshavare som vill se hur detta påverkar deras övergripande affärsmål.

UCCmadesimple.com ger besökare en översikt över UCC samt rådgivning om vad som kan göras nu och på sikt. Dessutom kommer det att finnas information och insikter avseende specifika frågor inom UCC. En av höjdpunkterna som förhoppningsvis kommer att innebära ett stort steg framåt för många, är självutvärderingsverktyget som ger besökare en översikt över var deras organisation är idag, liksom de utmaningar och möjligheter som ligger framför dem.

Som Catharina Olofsson, KGH Consulting Director, säger: ”Vi är mycket glada över webbplatsen – det är även de kunder som vi har nämnt det för. Den kommer att uppdateras kontinuerligt med ny information och insikter allt eftersom fullständiga uppgifter om den nya lagstiftningen blir klarlagda. Med detta i åtanke, vi ser verkligen fram emot att hjälpa så många företag som möjligt genom hela UCC processen under de närmaste åren -. och ge dem allt stöd de behöver

För mer information vänligen kontakta Thomas Åslund
Telefon: +46 702 010 205 E-post: thomas.aslund@kghcustoms.com


 

Om KGH Customs Services
KGH Group är Europas ledande oberoende leverantör av tull- och handelstjänster med mer än 14000 företagskunder och utvecklingssamarbete med ett stort antal regeringar/länder. Företaget har kontor vid samtliga viktiga hamnar och gränspassager och har fler än 700 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Italien, Tjeckien, samt Österrike. KGH ägs av privatkapitalbolaget Bridgepoint Development Capital. kghcustoms.com

Dela