PRESSRELEASE

KGH Customs Services fortsätter sina satsningar på digitala lösningar inom handel och tullhantering genom förvärvet av den norska data- och automatiseringsspecialisten Navitro. Intelligent Data Capture läggs till som en ny lösning i KGH:s CTDS-svit av digitala tjänster.

”Genom förvärvet av Navitro accelererar vi investeringarna i vår digitala kapacitet och förmåga. Med Navitro som en del av vår digitala verktygslåda får vi en proprietär lösning som är unik på marknaden och som kan erbjudas både inom vår CTDS-svit av digitala tjänster, men också som en enskild produkt,” säger Lars Börjesson, CEO för KGH.

KGH har ökat sin verksamhet under de senaste åren genom att expandera till fler europeiska länder och utökat sin förmåga och kapacitet. Förvärvet av Navitro kommer att stärka KGH:s digitala kapacitet och öka den digitala transformationen av KGH:s tjänster inom handel och tullhantering.

”Vi på Navitro är mycket nöjda med detta arrangemang eftersom KGH är ett företag som verkligen uppskattar värdet och potentialen i vår teknologi. Jag ser verkligen fram emot att kunna ta Navitro ett steg vidare och tillsammans med KGH skapa smarta lösningar för existerande och nya marknader,” säger Andreas Moen Arnet, grundare av Navitro.

Navitros unika properitära lösning kommer att bli en del av KGH:s CTDS-svit med digitala tjänster. Den kommer att erbjuda Intelligent Data Capture och såväl komplettera som addera extra värde till KGH:s existerande digitala lösningar inom handel och tullhantering.

 

För ytterligare information, kontakta:

Lars Börjesson, CEO, KGH Customs Services, +46 72 712 94 44, lars.borjesson@kghcustoms.com
Andreas Moen Arnet, grundare, Navitro, +47 907 73 759, andreas@navitro.com


Om Navitro
Navitro är ett norskt mjukvaru- och serviceföretag inom insamling av data och automatisering av dokument. Navitro erbjuder lösningar och tjänster som hjälper kunder att spara både tid och kostnader associerade med sina dokumentprocesser.

Follow