Incoterms® eller ”International commercial terms” är en uppsättning globala leveransvillkor och tillhörande bestämmelser. Den 1 januari 2020 kommer dessa villkor att uppdateras. Vilka nyheter innebär Incoterms 2020? Vet du om och hur ändringarna kan påverka din verksamhet?

Läs om ändringarna och ladda ned Incoterms Incoterms® 2020 illustrationen

Follow