Kvinna följer trender inom tull och supply chains

2021 har varit ett turbulent år. Vi har sett en stark global ekonomisk återhämtning från covid-19-pandemins låga nivåer, samtidigt som världen nu står inför många utmaningar. De nya varianterna av covid-19-viruset utgör fortfarande ett hot, avbrott i dagens globala supply chain orsakar leveransbrister och dessutom är klimatkrisens effekter synliga världen över.

Dessa förutsättningar kan göra det problematiskt att sköta sin tullhantering och supply chain på ett säkert sätt.

I den här artikeln tar vi upp några av de trender och händelser som påverkar branschen och ger samtidigt inblick i hur företagen kan klara stresstestet.

 

Lär dig mer om vilka trender inom tull och supply chains som bör övervägas hösten 2021

Follow