Genom att ge support med digitalisering, optimering och riskhantering, hjälper KGH sina kunder att minska CO2utsläppen vid gränserna, både i tillväxtekonomier och utvecklingsländer.

Läs om hur KGH bidrar till utvecklingen på flera sätt

Follow