Välkommen till ett webinar den 24 september om CPG Customs Process Governance  och upptäck hur vi kan hjälpa dig att öka kvalitet och tillförlitlighet i dina godsflöden.

Med vår CTDS Customs Process Governance lösning får du en kontrolltornsfunktion som stödjer dina varuflöden i realtid. Håll koll på läget och bibehåll drivkraften genom att förebygga avbrott innan det blir ett riktigt problem. CTDS Customs Process Governance underlättar även samarbetet genom att koppla samman berörda parter i en supply chain till en gemensam plattform.

 

Läs mer och anmäl dig här

Follow