Uppdatering gällande Coronavirus/Covid-19

På KGH är våra högsta prioriteringar alltid våra KGH-medarbetare och besökares hälsa och säkerhet samt upprätthållande av vår services till våra kunder.

Vi övervakar  situationen minut för minut i samband med utbrottet av Coronaviruset i alla länder där vi har personal och verksamhet. Vi följer rekommendationerna från både lokala myndigheter och WHO. Vi har inrättat interna riktlinjer och förfaranden för att säkerställa vård och affärskontinuitet för våra kunder. För att stå så starka som möjligt förbereder vi oss för virtuell gränsöverskridande samarbete genom att använda och dela vår kapacitet i hela organisationen i KGH samt förbereda oss för arbete på distans. Detta för att skapa mindre team med lägre smittorisk.

Som ni säkert har märkt är att fler och fler länder begränsar resor och vissa stänger mer eller mindre sina gränser. Informationen för närvarande är att godsflöden vill fortsätta eftersom supply chain är nyckeln till att hålla samhället igång genom att lastbilar passerar landgränser, varor kommer in i hamnar och via flyg. På grund av utökade gränskontroller kan det uppstå köer och en långsammare tullhantering vid gränspassage än vanligt. På KGH kommer vi att göra vårt yttersta och ta vårt ansvar för att säkerställa tullklarering i god tid och hålla våra kunder uppdaterade om det sker några förändringar.

De anställda på KGH har bevisat att de verkligen träder fram i svåra situationer och vi är helt dedikerade till att ta hand om varandra och hjälpa våra kunder genom denna svåra situation.

KGH Management
CEO Lars Börjesson

Follow