Den globala handeln genomgår just nu en stor förändring. Den drivs fram av trender och händelser som digitaliseringen, stora data-analyser, produkters allt kortare livscykler, uttryck för antiglobaliseringen som till exempel Brexit, samt införandet av Union Customs Code (UCC). Alla dessa förändringsfaktorer ökar mängden och komplexiteten i handelsdatan. Vilket kräver att det kommer in tidigare och snabbare i tullprocessen. Bristfällig compliance kan få allvarliga konsekvenser. Att inte ha kontroll över verksamhetens tullprocesser och dataflöden kan resultera i att affärerna påverkas på ett helt nytt sätt. Det gör det ännu viktigare att ha tillgång till tullexpertis och att använda den strategiskt.

Läs vår guide och ta kontakt med våra experter

Dela