Irland ser på hur gränssamarbetet mellan Norge och Sverige fungerar vad det gäller transport av varor som passerar över gränserna, vilket har varit ganska oförändrat sedan Sveriges EU-inträde.

– Detta är ett resultat av att man försöker riva hinder och göra administrationen så enkel och smidig som möjlig för företag i båda länderna. säger Pär Skytt, office manager för KGH Customs Services Storlien och Östersund. Läs hela intervjun i Svenskt Näringsliv här
 Foto: Karin Bångman

Follow