Ett framgångsrikt arbete med tull och relaterade handelsfrågor kan ha en betydande inverkan på resultatet. Optimering av tullavgifterna, ökad operativ effektivitet, smidigare handel, samt bättre styrning och riskhantering kan alla ha en finansiell påverkan på verksamheten samtidigt som riskerna reduceras.

Läs artikeln och pröva vårt interaktiva verktyg

Dela