Ta reda på hur europeiska företag förbereder sig för Brexit genom att ladda ner resultaten från vår minienkät, ”Företags förberedelse för Brexit”

Enkäten har genomförts för att ge en kort översikt över det nuvarande tillståndet hos Brexit bland företag. Den täcker tre huvudfrågor – hur många har börjat förbereda sig för Brexit? Vilka är de största utmaningarna med Brexit, och vilka aktiviteter bedriver företagen?

Vi hoppas att insikten kommer att underlätta ditt arbete med Brexit och de val som ligger framför er.

Till enkät resultaten

Dela