Förbättra kassaflödet och digitalisera hanteringen av varuflödet med nya CPM Customs Warehouse från KGH – vår nya tullagerlösning.

I en tid när tullprocedurer harmoniseras och digitaliseras behövs verktyg för att säkerställa effektivitet och efterlevnad av regelverk i varuflödet. Med en djup kunskap om tull i kombination med hög teknisk kompetens har KGH utvecklat CPM Customs Warehouse, ett nytt verktyg för digitalisering av din tullagerprocedur.

CPM – Customs Warehouse uppfyller de legala kraven på tullagerbokföring och ger användaren överblick över hela flödet – från det att varor beställts och lastats i tredje land fram till ankomst, inleverans och uttag från tullager.

 

Produkten tillhandahåller bland annat funktionalitet för att:

  • Föravisera varor för upplägg vilket ger möjlighet till planering och processoptimering på tullagret.
  • Hantera inleverans med avslut av transitering, deklaration för hänförandet till tullagerförfarandet samt bokföring av mottagna och avräknade varor.
  • Hantera utleverans med bokföring av uttagna varor samt deklaration för efterföljande tullprocedur.
  • Underhålla ett artikelregister med klassificerade varor för att säkerställa kvalitet vid bokföring av varor för upplägg eller uttag.
  • Skapa rapporter över tullagerbokföring för en given period eller för att få en överblick av en specifik artikels rörelser, antalet avslutade transiteringar eller artiklar som deklarerats på en specifik tulldeklaration.

 

CPM Customs Warehouse tillhandahålls som Software as a Service vilket gör det lätt att komma igång med verktyget. Produkten är flexibel och kan anpassas efter ert behov. För den som vill automatisera sina processer finns möjlighet till integration med affärssystem vilket gör att endast ett fåtal manuella moment krävs i det dagliga arbetet. In- och utleveranser bokförs per automatik och behöver endast attesteras manuellt.

SaaS lösningen CPM Customs Warehouse kan kombineras med de verksamhetstjänster KGH tillhandahåller, där vi tar hand om era tulldeklarationer för både upplägg och uttag medan ni fokuserar på det fysiska flödet av varor.

Med KGHs nya tullagerlösning tar ni ett steg närmare den digitala framtiden. CPM Customs Warehouse utvecklas dessutom kontinuerligt. KGH bevakar förändringar i omvärlden, fångar era förbättringsförslag och uppdaterar produkten för att kontinuerligt säkerställa efterlevnad av regelverk och processeffektivitet.

Lena Bagiaras, Product Owner, KGH Digital

För en demonstration eller ytterligare information, kontakta Roger Andersson på roger.andersson@kghcustoms.com, alternativt 0733-00 30 80 eller läs mer här.

Dela