Envirotainer kom till KGH under våren 2020. De hade genomfört en internrevision av sin tullhantering och identifierat vissa områden där deras compliance kunde förbättras. Företaget hade utsatts för risker i sin compliance och behövde försäkra sig om att de uppfyller sina krav gentemot lokala myndigheter i hela världen.

För att uppfylla Envirotainers krav utvecklades en omfattande lösning där ett globalt customs control tower har en viktig roll. Genom att vi är en del av globala Maersk Customs Services kunde vi säkerställa att Envirotainers behov av tullklarering hanterades på rätt sätt.

Läs mer om hur vi hjälpte Envirotainer med vårt  Customs Control Tower

Follow