Ett AEO-tillstånd ger företag fördelar i form av förenklade tullprocesser, minskade kostnader och snabbare klarering. Men både tillståndsprocessen och upprätthållandet av tillståndet kan vara tidskrävande och medföra kostnader. Digitaliseringen av AEO effektiviserar arbetet och skapar förutsättningar för att AEO-tillståndet blir mer tillgängligt.

Läs artikeln och kom i kontakt med en AEO-expert

Follow