Under lång tid var tullhanteringen starkt förknippad med högvis av pappersarbete. De senaste åren har utvecklingen gått alltmer mot elektroniska dokument. Det är bra för våra skogar och sparar dessutom tid när vi letar efter dokumentation. Genom den pågående implementeringen av unionstullkodexen, i syfte att effektivisera tullhanteringen, tar vi nu det slutliga steget mot en helt digital miljö.

Läs artikeln och ta reda på hur förberedd din verksamhet är

Dela