Undersök Brexits inverkan ur ett leveranskedje- och efterlevnadsperspektiv. Hittills har fokus främst legat på logistik och gränsfrågor. Det är viktigt att som företag se till hela bilden och ta hänsyn till alla perspektiv.

Dr Andrew Grainger, brittisk expert på förenklade handelsprocesser och logistik i Europa.  Lyssna till dr Andrew Grainger och ta del av hur han ser på saken.

Dela