Vi är sen 1 januari i gång efter Brexit. Vad betyder det och hur har den första perioden egentligen varit? I verkligheten har det varit bättre än de värsta tänkbara scenarier, men fortfarande är det många stora utmaningar för företag, intressenter och för de involverade gränskontoren.

Läs Lars Karlsson’s status rapport om det nya handelsområdet efter Brexit

Follow