Globaliseringen underlättar handeln och skapar möjligheter över hela världen. Men vi lever i en komplex värld och alla stora möjligheter har också en nackdel. Hur kan vi bekämpa ”globaliseringen i den undre världen” och internationell gränsöverskridande brottslighet? Läs intervjun med  Lars Karlsson,  MD & CEO KGH Global Consulting om hans nyligen publicerade akademiska artikel och hur man kan bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Läs här

Follow