Den pågående digitaliseringen inom tullhantering innebär många möjligheter till effektivisering. Men det ställer också krav på förändring hos alla som är involverade inom import och export. Som företag behöver ni ta ställning till hur ni vill lämna tulldeklarationer till Tullverket framåt.

Läs om vad du behöver ha koll på för att vara redo att möta kraven på elektronisk tullhantering

Follow