Vi ser handel och affärer som verksamheter där alla aktörer deltar på lika villkor. Men detta stämmer inte helt för tullverksamheten. Det stämmer att villkoren är desamma eftersom informationen är fritt tillgänglig, men smarta företagare vet hur de kan anpassa reglerna för sin verksamhet. De använder tillstånd för att kunna arbeta på ett annat sätt.


Läs hela artikeln om tillstånd och hur du ändrar reglerna till din fördel

Dela