Inom handel och tull är det ett välkänt faktum att UK utträde ur EU kommer att innebära stora förändringar för handelsföretag. Men vilka är bäst förberedda att förutse och alla konsekvenser av Brexit? De som har störst kunskap och kompetens, naturligtvis.

Ladda ned vår checklista för att säkra och öka din tullkompetens

Follow