Valmet AB

ANVÄNDARVÄNLIGT

SNABB SUPPORT

SMARTARE UPPFÖLJNING

CPM förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet och vardagen. Systemet är enkelt att använda, sparar jättemycket tid samtidigt som du får otroligt mycket stöd. Det är dessutom roligt att jobba i – det är ett bra system som jag verkligen rekommenderar.

Frida Mayor

Import / Export Specialist,

Valmet AB

Förkortad ledtid med nytt användarvänligt IT-system

Kan ett IT-stöd skapat av tullexperter ta en verksamhet till en ny nivå? När Valmet AB, en ledande utvecklare och leverantör av teknik, automation och service inom massa- och energiindustri skulle byta sitt befintliga IT-system lyfte de blicken mot sin samarbetspartner inom tull, KGH Customs Services SaaS-lösning Customs Process Management, CPM. Resultatet av bytet har inte låtit vänta på sig – det har snabbt inneburit besparingar både i tid och kostnad, samtidigt som kontrollen över tullhanteringen ökat.

Valmet

INDUSTRI
Massa-, pappers- och energiindustrin

OMSÄTTNING (2021)
EUR 3,935 miljoner

KGH’S TJÄNSTER
CPM
ANALYTICS

Utmaningen

Valmet, som finns på flera orter i Sverige och handlar globalt över hela världen, har länge gjort sina egna tulldeklarationer. En pappersmaskin som ska levereras till ett land fyller mellan 120–150 containrar, vilket innebär att det ibland blir många deklarationer samtidigt. Det har varit svårt att ha koll på alla olika regelverk och dokument som behövs vid tullhanteringen. Systemet de använt har krävt mycket administration samtidigt som det inte varit riktigt logiskt att använda och därför krångligt att lära sig, vilket tagit mycket resurser och tid i anspråk. Valmet har också saknat verktyg för att kunna analysera tulldata för att kunna effektivisera verksamheten.

KGH’s lösning

Beslutet blev att byta system och då Valmet länge haft samarbete med KGH landade valet på systemet CPM. En faktor som påverkade valet var KGHs långa expertis inom tull och nära samarbete med Tullverket, men även den lokala närvaron vid gränspassager, som till exempel mellan Sverige och Norge.

”Att samarbeta med en aktör som har en lokal närvaro där vi verkar innebär en snabbhet för oss. Allt kan förberedas och när bilen är på plats vid gränsen kan föraren passera snabbt. Det gör att vi sparar tid i supply chain.”

Resultaten

Valmet har nu en modern molnlösning till en fast månadskostnad. Och med det nya systemet har de upptäckt många fördelar. En stor förändring är att Valmet idag enkelt kan nyttja frihandelsavtal, vilket innebär stora kostnadsbesparingar. Systemet har en inbyggd funktion där frågan alltid kommer upp om ett avtal har använts eller om det ska användas och om det finns tillstånd. Det innebär att det inte går att missa möjligheten att nyttja avtal inte går att missas.

”Våra produkter är ofta väldigt dyra och det innebär att om vi kan använda ett frihandelsavtal som ger mindre tullavgifter så kan vi spara väldigt mycket pengar. 1,6 % eller 3 % på ett par miljoner kronor blir ganska mycket i slutändan. Med systemet behöver vi inte kunna eller komma ihåg regelverk för olika länder, eller regler som är kopplade till olika varukoder. Systemet är smart och talar om för oss vilka möjligheter vi har.”

Att Valmet kan göra sina deklarationer själva innebär en kontroll att det blir rätt, särskilt då det är byggt av tullexperter som har koll på vilken information som behövs. Att samla alla dokument i samma system innebär också en ökad kontroll och det behövs inget extra arkiv för tulldokument som skickats av någon annan. När allt är samlat i ett och samma system är det även enkelt att följa upp andras ärenden, korrigera och justera om det blivit fel någonstans.

Användarvänligt: Tiden från implementation till att systemet var i drift och kunde användas gick på bara några få timmar. Valmet upplever att det har varit lätt att förstå hur programmet används tack vare ett lättanvänt gränssnitt. Bland annat har medarbetare som inte använder systemet särskilt ofta tyckt att det finns en logik och har snabbt kunnat komma igång. Systemet har flera smarta inbyggda funktioner som sök på allt från fakturanummer och kundnamn till typ av vara, varukod eller land. Systemet meddelar även när det blir fel och varför, samtidigt som användaren vägleds i vilka varukoder som ska väljas och vilka styrkande dokument som krävs för just dessa varukoder. Det innebär att det alltid blir rätt från början, vilket sparar mycket tid och resurser i administrationen.

Support: Valmet ser också en enorm fördel med KGHs support där de upplever att responsen är snabb, bemötandet alltid hjälpsamt och trevligt.

”Vi får alltid snabba bekräftelser när ett ärende är mottaget och kommunikationen kring actions kommer kontinuerligt till att ärendet har lösts. Vi upplever också att när det är bråttom så hjälper supporten till att klarera gods vid gränsen, vilket sparar mycket tid och kostnad för oss.”

Att KGH är systemleverantör gör också att de snabbt kan hjälpa till vid arbetstoppar och ledigheter och göra deklarationerna direkt i systemet och Valmet ser enkelt vad som har gjorts vilket också skapar en bra överblick.
Ett ytterligare värde som Valmet upptäckt i systemet är möjligheten att göra hemtagning själva, något som de inte kunnat göra tidigare. Det sparar också mycket tid och kostnad för Valmet. De upplever också att de får mer hjälp med varukoder och klassificering än de trodde, då hela tulltaxan finns med och därmed kan de direkt se vilka villkor som gäller för varje varukod.

Bra uppföljning och analyser: Utöver systemet har Valmet också valt att investera i modulen Analytics. Det innebär att Valmet kan göra självkontroller för att säkerställa att de inte har missat att använda frihandelsavtal eller tullkvoter. De kan enkelt följa upp eventuella missade tullkvoter och uppdatera dessa i efterhand i CPM och därmed göra en omprövning för att få pengar tillbaka. De kommer även kunna göra analyser och se hur mycket som köps in från olika länder och jämföra det med vad det skulle kosta att köpa in från ett annat land istället som kan ha frihandelsavtal eller andra avtal som påverkar kostnaderna. Information som Valmets säljare sedan använder för att addera kostnader för tull och avgifter på priset när de säljer in sina projekt.

”Det är lätt att sålla i modulen och det går att göra val mellan olika parametrar. Designen är enkelt att ta till sig på ett intressant att roligt sätt, till skillnad mot andra system – det är inte enbart grafer och siffror. Som helhet är vi så otroligt nöjda med CPM och systemet har förenklat vårt dagliga arbete samtidigt som vi har sparat stora kostnader på frihandelsavtal och minskat vår administrativ. Och jag tycker verkligen att det har gjort min arbetsvardag roligare.”

Follow