Hilverda De Boer

Jag vill att alla leverantörer ska prestera på Champions League-nivå. Som jag ser det är KGH en stark spelare.

Erik Pesch

CFO,

Hilverda De Boer

Vägen till Norge – en hållbar lösning för storskalig export av blommor och växter

Nederländsk blomsterexportör slår rekord år efter år. Enligt VGB (en branschorganisation för blomster- och växtgrossister) lämnade 6,2 miljarder blommor, växter, blomsterlökar och plantskoleprodukter Nederländerna under 2019. Blommor är Nederländernas tredje viktigaste exportprodukt efter maskiner samt metall och metallprodukter.

Ytterligare tillväxt är möjlig tack vare grossister som Hilverda De Boer. Tillväxt genom uppskalning och konsolidering. Hilverda De Boer har varit aktiva som grossister inom nederländsk blomsterförsäljning i över 100 år. ”Det handlar om genomtänkt strategisk utveckling”, säger CFO Erik Pesch. Hilverda De Boer är innovativa och fokuserar på utveckling inom datahantering och som tjänsteleverantör på nätet med en rad e-butiker.

Rabobank uppger att 80 % av den totala produktionen av snittblommor från nederländska företag exporteras till utlandet. Även om andelen nederländska snittblommor minskar globalt stod de i juni 2019 för 43 % av den totala världsproduktionen.

Utmaningen

2017 uppstår en lucka på blomstermarknaden i Norge när en stor aktör lägger ned verksamheten. På Hilverda De Boer bestämmer man sig för att utnyttja möjligheten. På kort tid etableras ett antal företag i Norge. De inser snart att korrekt och fullständig export- och importdokumentation inte går att få fram i tid internt. Specialiserad tullhantering krävs – en tjänsteleverantör med specifik kunskap om och erfarenhet av lokal lagstiftning och tulldeklaration för lösa snittblommor och buketter.

Hilverda De Boer

INDUSTRI
Färskvaror

OMSÄTTNING (2018)
125m €

KGH:S TJÄNSTER
IMPORT
EXPORT
MOMS- OCH BOKFÖRINGSRÅDGIVNING

“Vi började snabbt söka efter kvalitet. Och kvaliteten måste bestå i att göra det man säger och förstå det vi gör. Här kom KGH in i bilden”, berättar Erik Pesch, CFO på Hilverda De Boer.

KGH:s lösning

De främsta skälen till att Hilverda De Boer valde KGH var den fysiska närvaron i Norge och KGH:s omfattande erfarenhet inom branschen för färskvaror. Dessutom finns det gedigen kunskap om den lokala marknaden samt tullagstiftning och -förfaranden i Norden, och kommunikationsvägarna är korta. Inom KGH:s organisation har kunden en enda kontaktperson i teamet för färskvaror, som går under namnet ”Special Field”. Teamet består av medarbetare med specifika yrkeskunskaper inom internationell handel kopplad till färskvaror som blommor, växter, grönsaker, frukt och liknande.

En smidig, kostnadseffektiv, halvautomatiserad arbetsmetod har utvecklats som innebär att Hilverda De Boer framför allt delar originalfakturor, packlistor och datafiler med KGH. KGH använder sin egen programvara för att konvertera olika datafiler till det format som krävs för att förbereda, bearbeta och skicka tulldeklarationer. Datan används både för exportdeklarationen i Nederländerna och för importdeklarationen i Norge. Upplägget innebär att elektronisk data delas internt med KGH-teamet i Norge för användning i importdeklarationen. KGH använder lokala tullexperter för att komplettera datan samt för att identifiera och lösa potentiella problem. I det här fallet använder teamet i Norge till exempel säsongsanpassade tullsatser för att komplettera den elektroniska datan för importdeklarationen.

En annan stor fördel för kunden är att de har en enda kontaktperson. Erik Pesch säger:

“Det jag gillar är att vi har en enda kommunikationsväg. Vi kan alltid ringa till KGH:s team i Nederländerna när vi vill. De säger: Kommunicerar med oss, och vi kan sedan föra vidare kommunikationen med våra kollegor runtom i världen. Det är helt perfekt.”

Resultatet

Erik Pesch är CFO på en marknad där inköps- och försäljningspris inte längre är avgörande. Lojaliteten och kundnöjdheten ökar i stället tack vare engagemang och uppmärksamhet. Enligt Erik Pesch handlar det om kvalitet och att leverera det man lovat.

“Från slutet av 2017, när vi först träffade KGH, och fram till nu kan jag säga att det har gett oss en trygghet att de håller vad de lovar. Allt fungerar naturligtvis inte helt perfekt varje gång, men det jag gillar är att vår kontaktperson vet vad han pratar om. Man får hjälp direkt. Det gör att allt flyter smidigt. För oss har det inneburit att vi kan tillgodose den här marknaden väl. Utan KGH skulle det helt klart vara mycket svårare för oss att exportera till Norge.”

Follow