Bokförings- och momstjänster

När det är dags att expandera verksamheten till nya marknader kan KGH:s bokförings- och momstjänster bidra till snabb och effektiv etablering av det nya företaget enligt alla regler och bestämmelser. Vi hjälper till att bedöma olika möjligheter för bästa möjliga upplägg både rättsligt och momsmässigt. Dessutom bistår vi med hantering av nödvändiga registreringar. När företaget är i gång kan KGH ansvara för flera av verksamhetens behov inom bokföring, löner och moms. När verksamheten växer kan vi bidra med råd och support i beslutsprocesserna.


Kontakta oss:

Sverige

Catharina Olofsson
Managing Director
Telefon: +46104550100
vat@kghav.com

Belgien

Hugo Laenen
Finance Manager
Telefon: +3235404203
hugo.laenen@kghcustoms.com

Norge

Charlotte S Nordmark
Managing Director
Telefon: +4769214000
post@kghav.com

Nederländerna

Hugo Laenen
Finance Manager
Telefon: +3235404203
vat.nl@kghcustoms.com

Danmark

Charlotte Jensen
Finance Manager
Telefon: +4598454533
finance.av@kghcustoms.com

Varför KGH?

  • Skattelagstiftning och tullagstiftning är avhängiga av varandra. KGH har kunskapen och tjänsteutbudet som krävs för att kunna hantera alla typer av behov
  • Endast en kontaktpunkt krävs
  • Specialiserade på behov och utmaningar inom internationell verksamhet

Follow