Att investera i människors lärande och utveckling är två viktiga faktorer för framgång i vår verksamhet. Våra medarbetare har möjlighet till kontinuerlig och personlig utveckling tillsammans med företaget. Vår professionella tillväxtprocess bygger på såväl generiska som beteendemässiga och funktionella kompetenser.

Att vara ett internationellt företag kräver ett inkluderande tankesätt där mångfald uppskattas, och vi strävar efter att dra full nytta av all den kunskap och erfarenhet vi har i organisationen.

Möt några av våra talangfulla medarbetare!

Lars Börjesson
Lars Börjesson CEO

Namn: Lars Börjesson

Position: CEO

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola

Vilket är ditt bästa karriärtips? Var nyfiken och beredd på att hoppa på utmaningar som du vid en första anblick känner är lite för svåra.

"Intervju i ”Framtidsföretagen”

Internationell handel – nu viktigare och mer aktuell än någonsin Som medarbetare på KGH får du vara med att facilitera den alltmer komplexa internationella handeln.

KGH har de senaste åren utvecklats till den ledande europeiska aktören inom handel- och tullhantering. Idag finns bolaget i 10 länder på drygt 30 orter och har runt 700 medarbetare. Vi träffade vd:n Lars Börjesson för att prata om vad som är på gång inom bolaget.

Vad gör er bransch spännande? "Internationell handel är mer aktuell nu än någonsin. Fram till nyligen har det funnits en gemensam uppfattning att internationell handel skapar ökat välstånd både för rika och fattiga länder. Nu vet vi att britterna valt att lämna EU och den europeiska tullunionen, och att den amerikanska presidenten driver en allt mer protektionistisk handelspolitik. Den i kombination med bland annat EU:s nya gemensamma tullagstiftning gör att det finns en väldig dynamik inom vår bransch. Den ökade komplexiteten tillsammans med trender som digitalisering och internationell e-handel göra att marknaden växer för en specialiserad aktör som KGH."

Vad söker ni för typ av kompetens? "Inom vårt affärsområde Global Consulting har vi många seniora experter inom internationell handel och tull som vi söker komplement till i form av duktiga konsulter och projektledare som vill driva en strategisk utveckling och förändring. Till affärsområdet KGH Digital, där vi investerar i att utveckla industrins mest avancerade lösning för att agera brygga mellan näringslivet och tullmyndighet, efterfrågar vi systemvetare och civilingenjörer med IT-inriktning. Till vårt största affärsområde Operations, rekryterar vi specialister inom tull och logistik."

Vad är ni stoltast över? "Att vi hjälper våra kunder att öka effektiviteten i sin internationella handel. Vi skapar förutsägbara flöden, hanterar risker, säkerställer korrekta tullräkningar och bidrar till låga operativa kostnader. Genom detta arbete hjälper vi våra kunder att växa och skapa hållbara lösningar. Att vara med och bidra till detta skapar en stor stolthet och engagemang hos oss alla."

Andreas Axelsson
Andreas Axelsson Business Region Nordic - Svinesund

Namn: Andreas Axelsson

Position: Customs Process Administrator, front office Svinesund, Sverige

Vad innebär ditt jobb? Att arbeta på vårt front office vid svensk/norska gränsen innebär att ta emot kunder vid disk, både privatpersoner och företag. Min uppgift är att se över vad de behöver för typ av tullhandlingar för att godset ska kunna passera gränsen på ett korrekt sätt. Det kan innebära att presentera förslag på vilka typer av dokument som behövs eller att sammanställa och administrera de föraviserade uppdrag som inkommit till oss.

Vad gillar du bäst i ditt arbete? Det jag gillar mest är mötet med alla kunder. Alla olika nationaliteter och hur man kan kommunicera utan att tala samma språk.

Vad krävs för att lyckas i ditt arbete? Tålamod och kunskap samt god förmåga att kunna samarbeta och hantera stressiga situationer.

Hur är arbetsmiljön i KGH? Familjär där många kollegor arbetar tätt ihop, mycket team-/lagkänsla.

Vilka 3 ord skulle du använda för att beskriva hur det är att arbeta i KGH? Utmanande, problemlösning, roligt.

Vilket råd skulle du ge till en nyanställd? Att ha ett gott humör, vara stresstålig och att vara noggrann.

Tanja Finli
Tanja Finli Business Region Nordic - Östersund

Namn: Tanja Finli

Position: Customs Process Administrator, Östersund, Sverige

Vad innebär ditt jobb? Att ge bästa möjliga service till våra kunder genom att ordna med de nödvändiga tullhandlingar de behöver för att deras varor så smidigt som möjligt ska passera gränskontrollen hos Tullen. En del av servicen innebär att svara på förekommande frågor samt förse kunder med information de behöver i samband med uppdrag till oss. En annan del är att fakturera kunder för slutförda uppdrag, fast det är numera en liten del av mitt arbete.

Vad gillar du bäst i ditt arbete? Mitt största intresse är regelverk – att lära mig och fördjupa mig i gällande lagar och regler som rör tullhantering (nationella, EU:s samt Norges regelverk). Att vidareförmedla kunskaper och därmed förbättra interna rutiner för att säkerställa regelefterlevnad dvs. compliance.

I tillägg skulle jag även vilja nämna mitt språkintresse. Mitt modersmål är ryska (men även ukrainska), och det är jättekul att ibland få hjälpa till att tolka för chaufförer som är vid något av våra gränskontor i Haparanda eller Storlien. Dessutom har jag tidigare studerat tyska och är utbildad lärare och tolk i tyska språket, vilket gör det extra spännande när jag får tillfälle att prata tyska.

Vad krävs för att lyckas i ditt arbete? Intresse, engagemang och kunskap. Viljan att utvecklas både som person och i sitt arbete samt en hel del trivsel förstås.

Hur är arbetsmiljön i KGH? Vi har en god samvaro och samarbete. Det finns bra möjligheter till vidareutveckling. Vi har en öppen kommunikation, ett gott ledarskap och att inte förglömma, vi ha det mycket trivsamt.

Vilka 3 ord skulle du använda för att beskriva hur det är att arbeta i KGH? Utmanande, utvecklande, kul

Vilket råd skulle du ge till en nyanställd? Jag skulle tipsa om följande:

  • Fråga ofta
  • Våga ta utmaningar
  • Ta initiativ
  • Det är viktigt att kunna prioritera
  • Ta hand om dig, då kommer du både att prestera och må bra.
 
Martin Andersson
Martin Andersson Business Region Nordic

Name: Martin Andersson

Position: Operations Manager Nordic, region south

Office: Strömstad, Sweden

What does your job entail?

I try to contribute to a solid foundation to make sure that our business region and group will continue to succeed. To contribute to an energetic business minded organization, customer focused with a solution-oriented mindset. I´m also a member of the Management Team Group for Business Region Nordic and Key Account for some customers.

What do you like most with your job?

I like the opportunity to contribute to a supporting environment where colleagues grow and develop themselves to generate a great customer service. It is developing to work in an international environment and to meet new customers to build trustful relations.

Have your position changed over time?

I started in KGH as a customs process administrator with responsibility for the customs procedure Inward & Outward processing. After a few years in that role, I became an Office Manager at our front office in Svinesund. Thereafter I have had various roles in different regions and business areas and have personally developed along with the company.

Which 3 words would you use to describe working with KGH?

Customer focused – Energetic – Business oriented

What advice would you give to a new employee?

Take the advantage to learn from one of our senior colleagues and do not be afraid to use your knowledge and fresh energetic view to suggest new solutions that will be a benefit for our customers and us. In the long run a satisfied customer makes a profitable KGH who develops and generates great jobs for great people.

Lovisa Lindh
Lovisa Lindh Business Area Global Consulting

Name: Lovisa Lindh

Position: Trainee/Junior Consultant

Office: Gothenburg, Sweden

What does your job entail?

I started working at KGH not too long ago and I am only working half-time, so I am still in a phase of learning. Therefore, my days look very different. Together with my supervisors, I have gained insight into what the entire company is working with, but of course with the most focus on my department, Global Consulting. The last couple of weeks we have focused more on education and for every week I can take more responsibility.

What do you like most with your job?

First, I think that my first months at the company has been very developing. This is my first “real” job after studies and it is a good combination of learning and contributing. I learn new things every week, which makes me more and more secure in my work. I am very competitive as a person and I like taking steps forward.

It is also very important for me with my flexible schedule. I am combining my career at KGH with a career as a professional track runner, so the understanding and comprehension is provided for me to get my days together.

What is the work environment like at KGH?

Since my first day, the atmosphere has been very good and welcoming. I like that the office has a quite open landscape, it makes the contact with the colleges closer. At my department, we are talking a lot about the importance of focusing forward and that nothing is impossible which I think is very important as an employee as well as an athlete.

I also love that we can play table tennis at the lunch break :)

Which 3 words would you use to describe working with KGH?

Developing, challenging and fun.

What advice would you give to a new employee?

I still feel quite new myself, but I guess it would be to ask many questions. I did not have any experience working with customs before I started at KGH, so my first instructions when I started here was not to hesitate to ask questions. That is probably the best way of learning.