Att inte fatta några beslut är också en möjlighet. Att tillämpa ett sådant tillvägagångssätt i ett internationellt handelssammanhang kan resultera i onödiga avgifter och oväntat, brådskande extraarbete både när varor skickas och ibland även många år senare. Ett proaktivt tillvägagångssätt som sker i god tid och i kombination med en förståelse för möjligheter och konsekvenser kan istället skapa överraskande positiva värden för ditt företag och minimera verksamhetsriskerna.

Affärssammanhang

När någon frågar mig vad jag arbetar med brukar jag svara att jag arbetar för KGH Customs Services med att förenkla handel. Reaktionerna brukar variera. En del har en god inblick i tullverksamheten och dess påverkan på handel, och känner till att KGH erbjuder ett brett utbud av tull- och handelstjänster. Men många förknippar också tull med komplexitet, ”handelsbarriärer”, tullavgifter och höga kostnader för efterlevnad.

Mitt svar blir då att tull är så mycket mer än det. Det faktum att tull kan ha en sådan betydande påverkan på ett företags verksamhet har inspirerat mig till att utveckla konceptet ”Tänk efter före”.  Detta är för att fånga människors intresse och göra dem nyfikna på att utforska möjligheterna för deras egen verksamhet.

Rätt tidpunkt och erfarenhet är viktigt

Vi vet av erfarenhet att tull som planeras, utförs och följs upp på ett korrekt sätt bidrar till snabbare och säkrare varuflöden, förbättrad riskhantering, effektivare affärsprocesser och -verksamhet, optimerade tullavgifter och mer konkurrenskraftiga internationella handelsavtal. Hur når du då dit? Vad kommer först, affärerna eller tullen?

Det börjar alltid med en produkt…

Utgångspunkten är alltid en fysisk produkt eftersom tullbestämmelserna endast gäller för produkter och inte tjänster. Den här produkten kommer från ett specifikt geografiskt område och ska användas i ett annat geografiskt område. Produkten är antingen en slutprodukt eller en del av en annan produkt, eller också ingår den i ett tillverkningssammanhang. Så långt är allting klart, men nästa fråga blir naturligtvis vad det här har med tull att göra? Faktiskt en hel del. Alla dessa faktorer kan ha en betydande påverkan på kostnader och komplexitet när man gör affärer. Många aspekter kan vara särskilt värdefulla om ett företag tar dem i beaktande redan innan man bestämmer sig för att ta nästa steg med en affärsmöjlighet. Affärsbeslut grundar sig emellertid ofta på faktorer som pris, kvalitet och leveranskapacitet. Handelsefterlevnad, tull och logistik är sådant man ”tar hand om” senare. Genom att inte arbeta proaktivt med tull och dra fördel av att kunna fatta beslut i ett tidigare skede som en del av själva affärsavtalet, får företag hålla till godo med en bestämd strategi med mycket färre alternativ och mycket mindre tid på sig att agera. Dessutom kan alla senare affärsavtal som grundar sig på den kommersiella framgången med den ursprungliga affärstransaktionen påverkas negativt genom att man inte tillämpar relevant tull, handelsefterlevnad, logistikkostnader, aktiviteter och tidsramar som hör ihop med den ursprungliga överenskommelsen.

För att tullen ska påverka verksamheten positivt måste man fundera över följande punkter:

  • Före avtalet
  • Före transporten
  • Under transporten
  • Efter att transaktionen har genomförts

 

Kontakta oss gärna om du vill diskutera saken närmare eller få en bättre överblick över din egen situation.
Kanske vill du att vi gör en hälsokontroll av din tullhantering?
consulting@kghcustoms.com

 

Föreslagna tjänster:


KGH är en del av Maersk Customs Service. Vi representerar Maersk Customs Services i Europa med närvaro på 24 marknader. Varje dag interagerar vi med tusentals företag, branschorganisationer och myndigheter runt om i världen. Hos oss arbetar över 1 300 specialister och vi erbjuder en mängd olika tulltjänster, allt från kompletta tulldeklarationstjänster till konsulttjänster och nya digitala lösningar.

Follow

Relaterade ämnen