Engineer woman holding white helmet and blueprint with radio for workers security control at Container Cargo freight ship for Logistic Import Export background. Engineer Concept

De flesta företag har en strategisk metod för sina leveransvillkor. Det finns dock många företag som inte känner till detaljerna i leveransvillkoren tillräckligt väl för att förstå vilka kostnader och risker som kan uppstå under transport av en köpt eller såld produkt. Men hur vet man vilka som är de bästa leveransvillkoren?

Incoterms®, eller ”International commercial terms” är en uppsättning globala leveransvillkor och tillhörande bestämmelser som reglerar leveransvillkoren mellan köparen och säljaren av en produkt. Oavsett om du är köpare eller säljare kommer du att hitta både fördelar och nackdelar med de olika villkoren i Incoterms. Det finns ingen färdig mall för vilka leveransvillkor som är rätt att använda, eftersom detta beror på vad som är viktigt för den enskilde köparen och säljaren. Dessutom gäller vissa leveransvillkor endast för sjötransport.

Till exempel kan det finnas olika skäl till varför företag använder leveransvillkoret EXW vid försäljning eller inköp. Om du säljer eller köper varor över gränserna finns det i EXW vissa villkor som du behöver känna till, bland annat följande:

 • Om du köper varor från utlandet och använder EXW som leveransvillkor, måste du hantera tullklareringen för exporten i det land från vilket varorna skickas. Du bör därför se till att du vet hur detta ska hanteras och att du har de kunskaper som krävs samt korrekta formaliteter för att slutföra en sådan tullklarering. Du kan även samarbeta med en tullpartner som kan hantera tullklareringen på rätt sätt åt dig.
 • Om du säljer varor på export från ett EU-land med EXW kan du kanske inte bevisa att varorna har lämnat EU. Ett sådant bevis på att varorna har lämnat EU krävs för att tillhörande moms ska kunna dras av i din redovisning.

 

Många företag anser att leveransvillkoret FCA (Fritt fraktföraren) är det bästa alternativet. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att andra villkor i Incoterms inte kan fungera lika bra (eller bättre) för din verksamhet.

Viktiga frågor att ställa för att hitta rätt leveransvillkor

I Incoterms kommer köpare och säljare överens om vilka leveransvillkor som ska gälla. För att fatta ett sådant beslut bör du känna till vilka leveransvillkor som passar för just ditt företag, vilka som är bra alternativ och vilka som bör undvikas. Följande frågor hjälper dig att hitta rätt:

 • Vad kan gå fel under transporten av varorna och vilka konsekvenser kan detta få?
 • Vilka kostnader och ansvarsområden ska gälla under transporten, och vilka kan vi hantera?
 • Vilka formaliteter ska gälla under transporten, och vilka kan vi hantera?
 • Vilka leveransvillkor har de kostnads-, risk- och formalitetsnivåer som vi vill använda?
 • Vilka försäkringar har vi när det gäller ansvar, transport och/eller varorna, och vilka gäller vid olika scenarion?
 • Var och när kan jag som säljare leverera varorna (sett till kostnader, risker och formaliteter)?
 • Var och när kan jag som köpare få leverans av varorna (sett till kostnader, risker och formaliteter)?

Få en översikt av Incoterms leveransvillkor

Den 1 januari 2020 uppdateras Incoterms®. Lär mer om förändringarna som kommer att gälla från och med 1 januari 2020 i vår artikel om förändringar i Incoterms 2020.

Hos KGH har vi skapat en illustration av de uppdaterade leveransvillkoren i Incoterms 2020. Detta ger en bra översikt över kostnaderna, ansvar och formaliteter som gäller för köpare och säljare i varje leveransvillkor. Ladda ned vår illustration och läs om vad som gäller i Incoterms 2020.

Du kan fortsätta att använda Incoterms 2010 efter 2020. Tänk då på att lägga till ”Incoterms 2010” i det överenskomna leveransvillkoret. Ladda ned vår illustration av Incoterms 2010 om du föredrar att fortsätta med dessa leveransvillkor.

Hos KGH ser vi ofta de praktiska konsekvenserna av de olika leveransvillkoren. Om du behöver hjälp med att hitta rätt leveransvillkor för din verksamhet kan du kontakta oss på e-postadress,  diane.lk.rasch@kghcustoms.com

Författare: Diane Lyngen Kaasbøll Rasch, KGH Customs Services AS.

Användbara länkar:
https://iccwbo.org/

http://incoterms.se/

 

Föreslagna tjänster:


KGH är en del av Maersk Customs Service. Vi representerar Maersk Customs Services i Europa med närvaro på 24 marknader. Varje dag interagerar vi med tusentals företag, branschorganisationer och myndigheter runt om i världen. Hos oss arbetar över 1 300 specialister och vi erbjuder en mängd olika tulltjänster, allt från kompletta tulldeklarationstjänster till konsulttjänster och nya digitala lösningar.

Follow

Relaterade ämnen