Vi håller alla med om att kunskap är makt. Oavsett om det är i vardagslivet, på arbetet eller även inom handel-och tullhantering. Vad sker om en enda person sitter med all kunskap en dag bestämmer sig för att följa sin dröm och öppna dykarskola på Maldiverna. Det kan påverka din dagliga tullhantering negativt, och om kompetensen används inom verksamhetsplaneringen kan det få stora konsekvenser för företagets framtid.

Om du och dina kollegor förstår er på tullagstiftningen och tullkraven samt hur de påverkar verksamheten kommer du att få en starkare ställning. Hur många personer i företaget har denna kompetens? Vad händer om de lämnar företaget och tar med sig sin kunskap? Har man goda rutiner på plats som baseras på kunskap och insikter, klarar man att kompensera för tillfälliga brister inom tull och handel. Detta gäller särskilt när det handlar om att göra tulldeklarationer eller att erhålla tillstånd.

Från administration till strategisk planering
Att ha rätt tullkompetens handlar dock om så mycket mer än att ha bra hantering av dokument. Man måste säkerställa att det finns tullkunskaper på en mer strategisk nivå inom områden som inköp, försäljning, verksamhetsutveckling och ekonomisk planering, och att kunskaperna inte går förlorade om dessa individer slutar.  Utan kunskaperna finns det en risk att man missar möjligheter och gör misstag. Du kanske vill optimera din produktion men det resulterar i att dina kunder får ”fel” ursprung på sina ”varor”. Eller så ingår du ett affärsavtal utan att förstå kostnader och komplexitet gällande tull, vilket innebär att affären inte blir en så lönsam sak som du tänkte dig från början.


Är du redo?

För att se till att du har den nödvändiga handel- och tullkompetens inom företaget – nu och i framtiden, måste du kontrollera att:

  • Kompetensen inom företaget är tillräcklig?
  • Kompetensen finns där den behövs?
  • Dokumentera rutinerna redan nu för att säkerställa att kompetensen finns om någon slutar eller byter arbetsuppgifter, så att du får en smidig överföring av kunskap.

 

Med rätt tullkompetens kan du effektivisera den dagliga verksamheten. Med rätt kunskap inom företagets olika områden kan du bli medveten om hur tullfrågorna påverkar dig, så att du kan undvika kostsamma misstag samtidigt som det blir enklare att fatta bra företagsbeslut. Ta kontakt med oss på KGH om du behöver råd eller stöd.

 

Föreslagna tjänster:


KGH är en del av Maersk Customs Service. Vi representerar Maersk Customs Services i Europa med närvaro på 24 marknader. Varje dag interagerar vi med tusentals företag, branschorganisationer och myndigheter runt om i världen. Hos oss arbetar över 1 300 specialister och vi erbjuder en mängd olika tulltjänster, allt från kompletta tulldeklarationstjänster till konsulttjänster och nya digitala lösningar.

Follow

Relaterade ämnen