Hur kan en beräknad rejäl vinstmarginal för importerade cyklar förvandlas till en förlustverksamhet som slutar i konkurs? Det korta svaret skulle kunna vara bristfälliga processer och kunskaper kring att arbeta med klassificering av varor. För att undvika detta är det oerhört viktigt att gå igenom sina varukoder en gång om året. Med en genomgång i livscykler håller du dig uppdaterad om förändrade varukoder och uppnår konkurrensfördelar på din marknad.

“Det är viktigt för alla organisationer att arbeta med klassificering och betrakta sina varukoder i ett livscykelperspektiv. Då restriktioner, licenser och bestämmelser är kopplade till varukoderna, bör du tänka på att de är i ständig förändring. Se klassificeringen som en konkurrensfaktor som det är värt att lägga tid på. Livscykel refererar i det här fallet till att varukoder inte är statiska utan att du måste revidera dem regelbundet. Om du bygger rätt grund säkerställer du att allt blir korrekt i övrigt,” förklarar Peter Ruotsalainen, konsult inom handel och tullfrågor.

Se över dina varukoder regelbundet

De globala handelsflödena förändras snabbt och det är viktigt att din tullhantering kan hålla jämna steg. Klassificering av varor är ingenting som du kan genomföra en enda gång för att sedan luta dig tillbaka. En varukod är något dynamiskt och du behöver se över den i livscykler för att bibehålla din compliance och veta vilka lagar och bestämmelser som gäller din verksamhet och hur de ska hanteras. Det innebär att du behöver hålla koll på:

  • Årlig uppdatering av varukoder från EU sker varje år i januari och juli
  • HS-nummer uppdateras vart femte år
  • Nya bestämmelser som kan påverka dina produktkomponenter, och i förlängningen dina varukoder
  • Eventuella nya restriktioner som kan påverka importen av dina produkter. Håll koll på utredningar av antidumpningstull, inte bara för EU utan även globalt
  • Antidumpningstull utfärdad av EU som kan påverka dina leverantörer eller importerade produkter. En korrekt varukodsklassificering är ett måste för att undvika antidumpningstull. Vid ett beslut om extra tullavgifter kan det vara mer kostnadseffektivt att hitta en alternativ leverantör. Genom att klassificera varukoderna en gång om året kan du kontrollera om dina produkter omfattas av antidumpningstull och fatta snabba beslut för att styra din supply chain
  • Slutligen, kom ihåg att analysera effekten på dina varukoder om du gör förändringar i dina produktspecifikationer eller din produktion (det du importerar)

Minimera risken för böter och återkallade tillstånd

En ogiltig eller felaktig varukod är ofta ett tecken på att det finns fler avvikelser. Om du inte hanterar dem kommer du förr eller senare att stöta på problem. Om du för exempel registrerar felaktiga eller ej korrekta varukoder kan du riskera en tullrevision. Med rätt klassificering säkerställer du att behålla tillstånd som du tidigare ansökt för förenklade deklarationer. Använder du felaktiga varukoder kan du dessutom riskera att betala för lite eller för mycket i moms och tullavgifter. Det kan leda till straffavgifter och böter. Tullen kan till och med beslagta dina varor eller försena leveransen, så att dina kunder inte får sina varor i tid, vilket i förlängningen skadar ditt varumärke. Genom ett livscykelperspektiv skapar du ett smidigt flöde för din masterdata som ger dig fullständig kontroll. Du kan känna dig trygg i vetskapen om att du hela tiden har uppdaterade och giltiga varukoder, vilket innebär ständig compliance och säkerhet vid en eventuell kontroll.

Klassificering skapar kostnadseffektivitet

Att få alla varukoder på plats från början kräver stora investeringar, både i form av personal och pengar. Den största arbetsinsatsen är att jämföra all masterdata med aktuella varukoder för att se vilka som behöver revideras. När detta väl är gjort behöver du bara hålla koll på uppdateringarna, vilket gör klassificeringsarbetet betydligt mer kostnadseffektivt. Genom att regelbundet se över dina varukoder kommer du att se var du kan tillämpa frihandelsavtal för att optimera dina tullavgifter och hålla nere kostnader. Du kommer även att få full koll på reglerade marknader där exempelvis antidumpningstull är standard.

Så hur kunde cykelimporten leda fram till konkurs?

En felaktig varukod kan stjälpa hela din verksamhet. Det var precis vad som hände i fallet med cyklarna. Företaget importerade dem från ett land utanför EU till ett mycket lågt pris och räknade med en hög vinstmarginal. Det de inte visste var att landet omfattades av en antidumpningstull. Därmed blev cyklarna betydligt dyrare att importera än beräknat – och företaget gick i konkurs. Klassificering är med andra ord något av det viktigaste du kan ägna dig åt. Med rätt processer, rutiner och system kan du säkerställa compliance och sänka dina kostnader.

Vill du veta mer?

Det finns mycket att vinna på att se över dina varukoder för att bibehålla compliance och fatta strategiska affärsbeslut. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag? Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret ovan.

 

Föreslagna tjänster:

Follow

Relaterade ämnen