Med en central överblick och kontroll över din tullhantering undviker du många onödiga kostnader och risker, för att inte tala om bekymmer. Det kan också göra att du upptäcker outnyttjad potential i såväl leveranskedjan som i din verksamhet.

Vi lever i en komplex värld. Under de senaste åren har vi sett en drastisk ökning av information och olika system – både när det gäller innehåll och omfattning. I ena stunden får du ett meddelande från någon i familjen om födelsedagskalas och i nästa ögonblick skummar du igenom en 200-sidig rapport om ditt företags asiatiska marknader. Sedan ringer en kollega som vill höra sig för om morgondagens möte, och så vidare.

Om vi ska mäkta med måste vi ha självförtroende och hitta en enkel metod för att ta oss fram i den informationsstorm som rasar omkring oss. Då har vi nämligen själva kontrollen och kan dra fördel av de möjligheter som den moderna världen har att erbjuda: informationen blir till kunskap och en viktig maktfaktor.

Dessa utmaningar och möjligheter blir extra påtagliga i stora internationella handelsföretag där varuflödet över världen genererar en mängd information från en rad olika källor. Framförallt kämpar många av de här företagen med att hantera sina tullärenden. Men när detta förbättras resulterar det dels i mer förutsägbara och effektiva varuflöden, dels i bättre kostnadskontroll, resultat och riskhantering. Hur gör företagen då för att bli bättre? De går från ett decentraliserat och operativt arbetssätt till en centraliserad och proaktiv tullhantering.


Hög risk och låg avkastning

Det traditionella, decentraliserade sättet att administrera sina tullärenden ses i allt högre grad som osäkert och krångligt ur både ett kostnads- och ett efterlevnadsperspektiv. En stor mängd information skickas fram och tillbaka mellan företaget, andra aktörer i leveranskedjan och lokala tullmyndigheter. Det leder till att informationsflödet blir fragmentiserat, vilket gör det mycket svårt och kostsamt att skaffa sig en överblick. Bristen på kontroll leder också till en ökad risk för såväl bristfällig efterlevnad som onödiga ledtider och avbrott i leveranskedjan.

Den decentraliserade metoden är dessutom inriktad på driftsmässiga problem och på att hantera saker som redan har inträffat. Det gör att du aldrig kommer till den strategiska nivå där du kan arbeta proaktivt och utveckla din kundhantering – och i förlängningen i hela verksamheten.

 

Se helheten
På senare tid har vi på KGH märkt en förändring hos våra kunder. Medvetenheten om problemen och möjligheterna ökar och fler företag centraliserar sin tullhantering. Det här bytet av metod drivs ofta fram av krav på efterlevnad, men även av ett ökande intresse och en större förståelse för de förbättringsmöjligheter som en sammanhållen och strategisk arbetsmetod medför. Kunderna vet nämligen att genom den överblick och kontroll som den ökade efterlevnaden leder till säkrare varuflöden och effektivare tullhantering. De kan även fatta bättre och mer strategiska beslut.

Om du vill diskutera fördelarna med att centralisera din tullhantering eller är redo att komma igång, tveka inte att ta kontakt med Daniel Sandberg, Global Account Manager  daniel.sandberg@kghcustoms.com

 

Föreslagna tjänster:


KGH är en del av Maersk Customs Service. Vi representerar Maersk Customs Services i Europa med närvaro på 24 marknader. Varje dag interagerar vi med tusentals företag, branschorganisationer och myndigheter runt om i världen. Hos oss arbetar över 1 300 specialister och vi erbjuder en mängd olika tulltjänster, allt från kompletta tulldeklarationstjänster till konsulttjänster och nya digitala lösningar.

Follow

Relaterade ämnen