Det finns inte många frågor som uppmärksammats så mycket i medierna som nu när ett medlemsland för första gången ska gå ur EU. Även om avtalet alltid har möjliggjort utträde har de flesta betraktat ett sådant som orealistiskt. Utträdet kommer att ske den 30 mars 2019. Vad väntar företagen och vilka förberedelser kan de göra?

Vad kommer att förändras?

Hur mycket saken än diskuteras och möjliga scenarier tas fram kvarstår faktum: Storbritannien kommer att bli ett land utanför EU och alla nödvändiga åtgärder måste vidtas. För efter många samtal med britterna står det klart att beslutet om Brexit inte kommer att ändras, även om många européer och säkerligen också en del britter inte ger upp hoppet.
I praktiken innebär detta att nya (nygamla) gränser uppstår till Gibraltar, Nordirland och Storbritannien. Klart är att varje gräns kräver formaliteter, och där ingår definitivt person- och varukontroller samt inlämning av import- och exportdeklarationer vid varuhandel. Kontrollerna kan minimeras med hjälp av avtal och ev. flyttas från den fysiska och juridiska landsgränsen till en annan plats, men de kan inte undvikas helt. Även för inlämnandet av tulldeklarationer kan lättnader avtalas, men enligt de ramvillkor som finns än så länge kan de inte undvikas helt.
Om det utöver detta kommer att finnas ett frihandelsavtal, en tullunion, en anpassning/övertagning av exportkontrollåtgärder etc. är naturligtvis förhandlingsbart och något man i slutändan kan avtala om. Och även om knappt några tidigare frihandelsavtal har förhandlats fram och skrivits under inom en kortare period än fyra år – varför skulle man inte kunna lösa detta med Storbritannien inom 6–12 månader? Om alla är överens kan man inte helt utesluta det, även om erfarenheterna av tidigare avtal säger något annat.

Man kan alltså utgå ifrån att en del kommer att vara oklart nära inpå dagen D och att företag kan behöva reagera mycket snabbt när det gäller vissa frågor.

Vilka områden förutom import och export berörs?

Förutom de klassiska tulldeklarationerna berörs även t.ex. följande områden av Storbritanniens EU-utträde:

 • Import- och exporttillstånd (förbud och begränsningar för gränsöverskridande handel)
 • Tullavgifter/preferenser/ursprungsregler
 • Ändring av upprättade leverantörsdeklarationer för längre tid
 • Registreringar
 • Genomförande med hjälp av tjänsteföretag (tillgänglighet, kapaciteter)
 • Produktnormer/standarder
 • Överenskommelse gällande flygtrafik (Open Sky)
 • Väntetider/köer i trafiken på grund av kontroller och formaliteter
 • Förskjutningar i finans- och försäkringsbranschen (är tjänsterna fortfarande tillgängliga, säkrade och därmed lämpliga?)
 • Växelkursrisker
 • Investeringsrisker (kvarstår det tidigare skyddet?)
 • Godkännande av kontroll- och övervakningspersoner
 • Upphävande av den fria personrörligheten (ev. visumkrav?)
 • Begränsningar inom området utbildningsutbytesprogram
 • Avtals juridiska säkerhet (avtala ev. utträdesklausuler?)
 • Certifieringar (vilka kvarstår, vem får kontrollera och certifiera?)
 • Varumärkes- och produktskydd
 • Skatteavtal
 • Ändringar i bolagslagstiftningen, t.ex. försvinner den brittiska bolagsformen Ltd i Tyskland

Detta är bara några exempel som tydligt visar hur omfattande förändringarna kan, men inte nödvändigtvis måste bli.

Vad kan företagen göra för att förbereda sig?

För att kunna handla med Storbritannien bör företag åtminstone undersöka följande:

 • Finns det filialer/dotterbolag i Storbritannien?
 • Vilka varor importeras från/via Storbritannien?
 • Vilka varor exporteras till/via Storbritannien?
 • Vilka brittiska normer/regler måste ev. tillämpas?
 • Vilka konsekvenser skulle ett bortfall av tidigare preferenser för varor från Storbritannien resp. bortfall av preferensfördelar med varuleveranser till Storbritannien ha?
 • Vilka konsekvenser skulle tidsfördröjningar vid import och export av varor få (t.ex. avtalsvite, bäst före-datum)?
 • Garanterar de tjänsteföretag som anlitas att de kan upprätta de nödvändiga tulldeklarationerna snabbt och korrekt (allvarlig personalbrist!)?
 • Vilka konsekvenser/krav kan det egna företaget räkna med vad gäller personalen?

Det finns säkerligen fler punkter att ta hänsyn till i enskilda fall, men med denna basanalys kan man relativt snabbt se hur mycket besvär det kan bli. Företag rekommenderas, beroende på hur mycket de berörs, att förbereda sig nu och hela tiden hålla sig uppdaterade.

Vad gäller tullhanteringen finns det tydliga tendenser till ”smart border-koncept”, vilket i slutändan ska garantera en så smidig import- och exporthantering som möjligt. Modeller för detta finns i vissa delar exempelvis vid gränsen mellan Norge och Sverige. Klart verkar att dessa koncept endast kommer att fungera i praktiken om de berörda parterna har en säkerhetsstatus på WCO-bas (AEO) och de nödvändiga uppgifterna har meddelats elektroniskt i förväg. Då kan en registreringsnummer-skanner identifiera fordonet, eller en ombordenhet (OBU) registrera fordonet, innan gränsövergången. Därefter kan en programvara kontrollera mottagna uppgifter och partners och sedan automatiskt låta lastbilen passera. Tekniskt sett fungerar denna lösning – under förutsättningen att viljan finns.

Kommer det mera?

Så länge de politiska maktförhållandena förändras, nationalistiska tankar blir allt populärare i allt fler länder och nya politiska ledare överger beprövade strategier och beteenden (t.ex. när det gäller inställningen gentemot Iran och inställningarna i de östra EU-medlemsländerna) kan man inte utesluta att liknande konstellationer som mellan EU och Storbritannien kan upprepas och att person- och varutrafiken därmed begränsas/hindras.

Å andra sidan öppnas kanske snabbare än man kan tro möjligheter för tidigare otänkbara koalitioner med helt nya tillvägagångssätt och möjligheter.

 

 

Skribent: Marcus Hellmann

Hans erfarenheter kommer från tyska försvarsmakten samt mer än 25 års erfarenhet inom områdena IT och internationell handel, som han har samlat i hundratals projekt på företag i alla storlekar och branscher.

Han grundade AOB GmbH, som idag ingår i KGH Customs Services GmbH och där han numera arbetar som Director (TCC) Germany. Dessutom är han VD för och delägare i EUWISA GmbH med säte i Soest i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen.

Hellmann är utbildad säkerhetsansvarig för flygfrakt, extern säkerhetsansvarig, strålskyddsansvarig, riskhanteringsansvarig (VdS), Port Facility Security Officer (PFSO), TAPA FSR/TSR Lead Auditor, Auditor ISO 28000/28001, utbildad EU-validerare ACC 3, LBA-godkänd utbildare 11.2.4, 11.2.5, 11.2.7, 11.2.3.9 och 11.2.3.10 för DVO (EU) 2015/1998.

 

Föreslagna tjänster:


KGH är en del av Maersk Customs Service. Vi representerar Maersk Customs Services i Europa med närvaro på 24 marknader. Varje dag interagerar vi med tusentals företag, branschorganisationer och myndigheter runt om i världen. Hos oss arbetar över 1 300 specialister och vi erbjuder en mängd olika tulltjänster, allt från kompletta tulldeklarationstjänster till konsulttjänster och nya digitala lösningar.

Follow

Relaterade ämnen