Den pågående digitaliseringen inom tullhantering innebär många möjligheter till effektivisering. Men det ställer också krav på förändring hos alla som är involverade inom import och export.

Som företag behöver ni ta ställning till hur ni vill lämna tulldeklarationer till Tullverket framåt.

Den nya unionstullkodexen (UCC) och ändrade arbetssätt vid import samt Tullverkets nya IT-stöd innebär ett val mellan att uppdatera befintligt IT-system eller investera i ett system-till-systemlösning. Det kommer även finnas möjlighet att använda Tullverkets nya e-tjänst eller ett tullombud.

Vad behöver du ha koll på för att vara redo att möta kraven på elektronisk tullhantering? Här är fem faktorer du bör checka av inför redan införda samt kommande förändringar.

Ny tulldeklaration för import införd

  • Har ni rätt kunskap i det nya förfarandet och koll på den nya deklarationstypen för import? De flesta tulldeklarationer lämnas redan digitalt, men framåt kommer även annan kommunikation som är knuten till import att ha krav på att vara digital.
  • Har ni rätt support och IT-stöd inför slutprovet som kommer att krävas för den nya importdeklarationen? Innan ditt företag får skicka och ta emot meddelanden i produktion måste ni utföra slutprov i företagstestmiljön för att bli godkända.
  • Har ni tillgång till konsulthjälp i de fall integrationsfiler behöver anpassas till den nya deklarationstypen för import? Om det egna systemet behöver uppdateras kan det krävas extern kompetens för att säkerställa compliance.


Säkerställ kunskap och resurser

  • Har ni fått tillräckligt med information i det nya importförfarandet och kommande förändringar? Från och med februari 2023 kan du börja lämna tulldeklarationer för särskilda förfaranden och även standardtulldeklarationer från särskilda skatteområden. Från 1 juli 2023 införs krav på att lämna denna typ av tulldeklaration i det nya systemet.
  • Har ni backup-rutiner och tillgång till tullombud som en lösning i er förändring av processen eller som en övergångslösning för att underlätta er anpassning till nya förfaranden? Det kan vara en fördel att ha en partner som kan tillhandahålla tullexperter och extra kapacitet när det behövs. Antingen löpande eller via punktinsatser.

Genom att välja en partner med genuin expertis inom tullområdet har ni alltid ett uppdaterat system anpassade efter kraven som ställs inom UCC, men även rådgivande och kunniga tullexperter. Kontakta gärna vår expert inom området via formuläret ovan.

Föreslagna tjänster:

Follow

Relaterade ämnen