Sjömatprodukter
När tidsaspekten är avgörande – tulltjänster för fiskeindustrin

Tid och effektivitet är oerhört kritiska faktorer inom fiskeindustrin. Genom att arbeta med ett flertal ledande norska företag inom fiskeindustrin är vi väl rustade att uppfylla dina behov. Vår kunskap och tulltjänster ger dig snabba, tillförlitliga leveranser som hjälper dina kunder att tillhandahålla färska produkter samtidigt som risken för dyra förseningar minskar..

Resultat du kan förvänta dig

  • Snabba, tillförlitliga leveranser till dina kunder – KGH hanterar alla strategiska gränsövergångar i Europa
  • En effektiv supply chain med minimala störningsmoment – KGH hjälper dig med de intyg och licenser du behöver för smidiga gränsövergångar
  • Tullklarering som uppfyller alla krav – du får ett eget dedikerat team som är väl insatt i din verksamhet och de senaste tullreglerna

Lösningar för fiskeindustrin

Fyll i formuläret ovan eller klicka på någon av tjänsterna nedan för att få veta mer om hur vi hjälper våra kunder i branschen.

TULL DEKLARATIONER

För fiskeindustrin är KGH:s EU-förtullningsprocedur särskilt intressant. Den innebär att företag som exporterar fisk och skaldjur från Norge via Sverige, Danmark, Finland eller Tyskland till andra länder i EU förtullar godset direkt vid gränsen. Med denna förtullningsprocedur behövs inget transitdokument.

DIGITALA LÖSNINGAR

Läs mer om hur KGH:s digitala lösningar kan bidra till punktliga leveranser och effektivitet i din supply chain. Erbjudandet innehåller lösningar för såväl kontrolltorn som tullklarering.

BOKFÖRINGS & MOMSTJÄNSTER

Om du vill etablera dig på marknaden i Sverige, Danmark eller Norge kan KGH:s tjänster inom bokföring och moms bidra till en snabb och smidig etablering. Vi stöttar dig dessutom i den dagliga driften för att underlätta för dig. Läs mer om fiskal representaton här.

Exempel på vårt arbete

  • Kund A använder KGH:s EU-förtullningslösning för att säkerställa smidiga, effektiva flöden i sin komplexa supply chain med stora volymer till EU och Kontinentaleuropa
  • En annan kund använder CTDS Customs Process Governance för att få bättre kontroll över sin tullhantering och själva producera sina förtullningar. Fördelarna ger ökad effektivitet och minskade risker
  • KGH deltar tillsammans med en kund i ett projekt som syftar till att skapa en ny, skräddarsydd lösning för fiskeindustrin som kommer att korta ledtiderna ytterligare

Kundcase

Lär dig om andra företag, deras utmaningar och vilka fördelar de har för dem att samarbeta med KGH.

Varför KGH

Omfattande erfarenhet inom fiskeindustrin tack vare samarbetet med flera ledande fiskeföretag.

Tillgång till ett eget dedikerat team av tullexperter inom sjömatprodukter som är väl insatta i dina förtullningsbehov.

Pan-europeisk närvaro och lokal know-how tack vare våra egna kontor vid alla strategiska gränsövergångar i Europa samt ett omfattande nätverk.

Skräddarsydda lösningar som hjälper dig att utveckla tullhanteringen och optimera varuflöden genom allt från strategiska rådgivningstjänster till digitala lösningar.

Follow