Skapa ett smidigt, kostnadseffektivt flöde som är helt anpassat efter din verksamhet

Tullfrågor – och hur man bäst hanterar dem – är en ständig utmaning för textil- och klädindustrin. Eftersom hela kedjan ofta är fördelad mellan flera olika länder är det av avgörande betydelse att man kan hantera denna utmaning. ”Vilken plats är bäst lämpad för vårt distributionscenter? Var finns vår nya kund, inom eller utanför EU? Är det tillräckligt enkelt för våra kunder att köpa av oss? Vad måste vi tänka på när det gäller moms och tull? Hur och när ska vi ta tag i det? Och vem kan göra det?”

Det här är frågor som KGH har lång erfarenhet av att hantera och lösa för våra textilkunder – exakt, snabbt och kostnadseffektivt. Det beror på att våra kunder kan utnyttja vårt breda utbud av tjänster och, med vår hjälp och expertis, anpassa dem efter sina egna processer och behov.

Så här ger vi värde till våra kunder i textilindustrin:

  • Ditt eget dedikerade tullteam
  • En enda partner och kontakt, oavsett landsgräns
  • Serviceinriktade, flexibla och erfarna
  • Snabb hjälp med tillgänglighet dygnet runt
  • Kostnadseffektivt och smidigt varuflöde


Rekommenderade länkar:

Tulldeklarationer
Bokförings-och momstjänster
Konsulttjänster inom handel och tull

Follow