Utnyttja vår expertkunskap och support inom tullhantering för att effektivisera din verksamhet.

För logistik- och fraktföretag utgör tullfrågor en central del av den dagliga verksamheten. Här kan våra tulltjänster förenkla processerna och stötta affärsmodellen.

KGH är en oberoende och neutral partner för logistikföretag. Vi effektiviserar och standardiserar dina processer för import, export och transit samt minskar risken och ansvaret genom fiskal representation. Du kan outsourca hela eller delar av din tullhantering till oss, något som kan vara extra värdefullt under hektiska perioder eller semestertider. Våra kunder värdesätter vårt engagemang, både personligt och yrkesmässigt, liksom vår kompetens och vår lokala närvaro inom ett bredare europeiskt nätverk. Denna kompetens hjälper till att minimera onödiga risker och kostnader för våra kunder och innebär att vi kan erbjuda specialistsupport exempelvis när det gäller förberedelser inför UCC 2016. Vid behov kan vi även hjälpa till med långsiktig strategisk planering och implementering av förbättrad tullhantering genom våra konsulttjänster, specialutvecklade mjukvaruprogram och kundutbildningar.

Så här erbjuder vi värde:

  • Kostnadseffektiva, specialanpassade lösningar
  • Ditt eget dedikerade tullteam
  • En enda partner och kontakt, oavsett landsgräns
  • Serviceinriktade, flexibla och erfarna
  • Snabb hjälp med tillgänglighet dygnet runt
  • IT-lösningar
  • Utbildning


Rekommenderade länkar:

Tulldeklarationer
Konsulentjänster inom handel och tull
Handels-och tullutbildningar
Digital

Follow