Snabba och exakta tullrutiner och rådgivning i tullfrågor kan bidra till att dina byggprojekt löper smidigt och kostnadseffektivt. Oavsett om du är leverantör eller underleverantör.

För många leverantörer och underleverantörer i byggbranschen kan tullfrågor upplevas som besvärliga och stjäla fokus från byggprojekten, och till och med orsaka förseningar i och med att det tar tid för varorna att passera genom tullen.

Dessutom kan det lätt leda till ökade kostnader, exempelvis på grund av oväntade tullavgifter när utländska underleverantörer inte är momsregistrerade i det aktuella landet. Eller till följd av straffavgifter på varor som har deklarerats felaktigt, eller inte alls.

I många år har KGH stöttat kunder i alla delar av byggkedjan. Du kan få ett brett utbud av tjänster från en enda kontakt, med allt från tullklarering, löneadministration och hjälp med bokföring och moms för HR, till tullsupport för underleverantörer på uppdrag av större byggföretag.

Så här ger vi värde till våra kunder i byggbranschen:

  • Lokal närvaro längs gränserna
  • Snabb hjälp med tillgänglighet dygnet runt
  • Korrekt information och rådgivning
  • Ditt eget dedikerade tullteam
  • Serviceinriktat, flexibelt och erfaret team


Rekommenderade länkar:

Tulldeklarationer
Bokförings- och momstjänster
Konsulttjänster inom handel och tull

Follow