Effektiv avfallshantering kräver effektiva tullrutiner som tillgodoser dina egna högt ställda krav.

Omfattande regler och processer för avfallstransport, och inte minst all den dokumentation som krävs, kan göra det svårt att identifiera och införa en enhetlig process för tullfrågor.

För våra kunder inom avfallshantering ger KGH värdefull support med dedikerade team som hjälper dig med dina uppdrag oavsett gränsövergång genom att välja det mest kostnadseffektiva transportföretaget. Tack vare vår support dygnet runt vet våra kunder dessutom att de får den hjälp de behöver för smidiga och kostnadseffektiva processer.

Med vår långa erfarenhet och omfattande kompetens har vi till och med deltagit i utvecklingen av Nordic TFS-portalen (gränsöverskridande avfallstransporter) som ger dig tillgång till en gemensam process för digitala ansökningar och spårningsformulär i enlighet med EU-lagstiftningen. KGH erbjuder dessutom utbildning och support för att du ska kunna utnyttja Nordic TFS-portalen fullt ut.

Så här ger vi värde till våra kunder inom avfallshantering:

  • Ditt eget dedikerade tullteam
  • Serviceinriktade, flexibla och erfarna
  • Nordic TFS-portalen
  • Möjligheter till EDI-integrering
  • Snabb hjälp med tillgänglighet dygnet runt
  • Lokala kontor längs gränserna


Rekommenderade länkar:

Tulldeklarationer
Bokförings- och momstjänster
Konsulttjänster inom handel och tull

Follow