KGH speelt een belangrijke rol in de internationale handel en wij zijn vastberaden bij te blijven dragen aan duurzame groei – voor onze stakeholders, voor onszelf en voor de samenleving waarvan wij onderdeel uitmaken. Hieronder leest u meer over het duurzaamheidsprogramma van KGH. Het programma geeft uiting aan onze focusgebieden, de duurzaamheidsdoelstellingen waaraan wij willen bijdragen en de manier waarop wij ze willen bereiken.

Download het KGH Sustainability Report

 

Handel is essentieel voor duurzame groei

Economische groei gebaseerd op toename van internationale handel is een voorwaarde voor veel van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Het faciliteren van handel is de missie van KGH. Het zit ons al 50 jaar in het bloed en is onze drijfveer richting de toekomst. Onze oplossingen helpen onze klanten te groeien op een verantwoorde, duurzame wijze door ze bij te staan bij het betreden van nieuwe markten en het verbeteren van prestaties in bestaande markten. Naarmate wij groeien, groeit ook ons vermogen om onze diensten te verbeteren en kunnen wij samen werken aan duurzame groei.

Een zichzelf versterkende cirkel

Bij KGH zijn wij van mening dat iedereen ervoor verantwoordelijk is bij te dragen aan een duurzame toekomst. Omdat KGH altijd een faciliterende rol heeft gespeeld in de internationale handel, weten wij uit eigen ervaring hoe ideeën, betrokkenheid en acties leiden tot een domino-effect. Dat is de reden dat alle actie begint bij het individu. Betrokkenheid is echter ook te zien als een cirkel, waarbij veranderingen in de samenleving een vorm van individuele betrokkenheid op gang brengen. Daarom beschouwen wij duurzaamheid als een zichzelf versterkende cirkel richting de toekomst.

 

Bijdragen aan de VN duurzaamheidsdoelstellingen met zes focusgebieden

Om de vastgestelde doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen, richt KGH zich op zes focusgebieden. Deze focusgebieden zijn onderverdeeld in externe en interne inspanningen.

EXTERNE INSPANNINGEN

Duurzame douaneprocessen

Creëren van efficiënte, duurzame en schaalbare douaneprocessen om internationale handel een facilitator te laten zijn van zakelijke groei.

Automatisering van onze douaneprocessen 
De snelle ontwikkelingen op het gebied van digitale automatisering zijn van invloed op ons allemaal. Op het gebied van douanediensten helpt de digitale automatisering ons volledig schaalbare douaneprocessen in te stellen, zodat wij ons papierafval en onze doorlooptijden kunnen minimaliseren. Het stelt onze douane-experts in staat tijd vrij te maken voor het continu verbeteren van douaneprocessen en ervoor te zorgen dat internationale handel een facilitator blijft van zakelijke groei.

Digitalisering van douaneprocessen bij onze klanten
Wij voeren al onze software-inspanningen uit met slechts één enkel doel voor ogen: het faciliteren van handel door efficiënte, schaalbare en gedigitaliseerde douaneprocessen. Met onze aanstaande CTDS Suite zijn wij ervan overtuigd dat wij ons doel zullen bereiken. Omdat handel gebaseerd is op vraag en aanbod, schommelen volumes en veranderen routes. Wij willen bijdragen door het aanbieden van digitale douaneprocessen die de flexibiliteit en complexiteit van de echte wereld aankunnen en door ons papierafval te elimineren en onze doorlooptijden te verkorten.

Thema’s binnen het bedrijfsleven overbrengen naar overheden
Overheden zijn belangrijke stakeholders – als partners, controleurs en klanten. Het zijn de platforms waarop wij de stem van de handel en bedrijven betrokken bij internationale toeleveringsketens willen laten horen. Nu internationale handel en douaneregels steeds complexer worden, willen wij bijdragen met een perspectief uit de echte wereld en werken aan processen die efficiënt, schaalbaar en duurzaam zijn voor bedrijven.

Wegnemen van handelsbarrières

Ondersteunen van overheden bij de implementatie van handelsbevorderende systemen en programma’s en het helpen van de private sector om deze middelen in te zetten voor betere handel.

Wereld bekendmaken met AEO/Trusted trader programma’s
Het vanuit de WTO en WCO opgezette samenwerkingsprogramma tussen de douane en het bedrijfsleven, beter bekend als het ‘Authorized Economic Operator’ (AEO) of ‘Trusted Trader’ programma, heeft geleid tot internationale standaardisatie van processen, vereenvoudigingen en beveiligingen rond douaneaangelegenheden. KGH is wereldwijd toonaangevend in de implementatie van AEO-programma’s en AEO-modellen voor wederzijdse erkenning (MRA) op overheidsniveau, met succesvolle implementaties in onder andere Australië, Brazilië, CEVA, EU, IJsland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast ondersteunen wij de private sector met het behalen, vasthouden en inzetten van de AEO-status. Standaardisatie is een van de belangrijkste tools om handelsbarrières op te heffen en handel te faciliteren

Wereldwijd grenzen optimaliseren
Met behulp van WCO- en VN-standaarden zijn onze deskundige douaneteams in staat overheden wereldwijd te helpen bij de optimalisatie van hun processen en technologieën voor grenspassages. Daarnaast zijn wij betrokken bij BPR- en technologieprojecten met overheden om grenspassages volledig te digitaliseren en verwerkingstijden te optimaliseren door implementatie van Single Window, One-Stop-Shop en geavanceerde oplossingen op het gebied van risicomanagement. Naast verbetering van de goederenstroom en de exportcapaciteiten van landen, leiden geoptimaliseerde grenzen ook tot kortere rijen en wachttijden en dus tot verlaging van de CO2-uitstoot en afval. Met behulp van digitale en klassikale training en blended learning zetten wij ons in het kader van onze Customs Academy in voor het opleiden van professionals in toeleveringsketens wereldwijd over de beste manier om grenzen op een duurzame wijze te passeren.

Samenwerken

Bijdragen aan een duurzamere toekomst met nauwe samenwerkingsverbanden met zowel de autoriteiten als het bedrijfsleven.

Stimuleren en ondersteunen van bedrijven voor tariefvrije import vanuit SAP-landen
Het stelsel van algemene preferenties (SAP) is een systeem dat landen in staat stelt minder of geen douanerechten te betalen op de export naar de EU en zodoende toegang biedt tot EU-markten en groei door handel faciliteert. Aangezien dit in lijn is met onze overtuigingen, stimuleren en ondersteunen wij onze klanten doorlopend om gebruik te maken van SAP-oplossingen en te beginnen met import vanuit ontwikkelingslanden om samenwerking op het gebied van handel uit te breiden – en groei te faciliteren waar dat het hardst nodig is.

Onderhouden van een duurzaamheidsnetwerk met aanbieders van douanediensten
Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van aanbieders van douanediensten om onze dienstverlening door heel Europa aan te kunnen bieden. Dit netwerk is een continu forum voor het vaststellen van manieren waarop aanbieders van douanediensten kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.

Versterken en delen van onze competenties in netwerken met gemeenschappelijke waarden
Dankzij onze speciale rol als specialist op het gebied van internationale douanewetgeving en management, nemen wij actief deel aan vele belangen- en deskundigheidsnetwerken om competenties te verbeteren en internationale handel te ontwikkelen. Tot onze netwerken behoren onder andere de European Liaison Committee of Common Market Forwarders, de Trade Contact Group voor de Europese Commissie, meerdere Kamers van Koophandel en een scala aan nationale en internationale fora, commissies en projecten. Wij zijn ervan overtuigd dat deze netwerken een belangrijke basis vormen voor duurzame groei.

 

 

INTERNE INSPANNINGEN 

Betrokkenheid

Bijdragen aan een hogere mate van welzijn door medewerkers te stimuleren een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

Faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven met de KGH Sustainability Foundation
Door een KGH Sustainability Foundation in het leven te roepen, kunnen wij alle initiatieven binnen de KGH Groep centraal beheren. De stichting bestaat uit vrijwilligers uit verschillende landen die initiatieven beheren en coördineren, zoals donaties en gratis advies op het gebied van douanezaken en aangiften voor liefdadigheidsinstellingen als Save the Children en het Rode Kruis.

Medewerkers binden 
Onze mensen zijn ons grootste bezit binnen de KGH Groep. Door hen op te leiden en aan te moedigen bij te dragen aan onze duurzaamheidsinspanningen creëren wij betrokkenheid op een veel breder niveau. Er worden op allerlei vlakken trainingen gegeven, uiteenlopend van anti-omkoping en anti-corruptie tot bedrijfsethiek. Medewerkers kunnen hier laagdrempelig aan meedoen, bijvoorbeeld aan de hand van speciale mailboxes of de Zone.

Optimale werkplek

Het creëren en onderhouden van een aantrekkelijke cultuur op de werkvloer op basis van inclusiviteit die garant staat voor duurzaamheid richting de toekomst.

Bevorderen van gelijkheid 
Een van onze fundamentele uitgangspunten is dat iedereen gelijk, eerlijk en met respect wordt behandeld. Ongeacht geslacht, leeftijd, religie, etnische afkomst, culturele en sociale achtergrond, geboorteplaats, beperking, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele voorkeur, politieke overtuiging of vakbondslidmaatschap.

Promote diversity
Een echt internationaal bedrijf heeft een mindset gebaseerd op inclusiviteit, waarbij plek is voor diversiteit – en wij willen optimaal profiteren van alle in onze organisatie aanwezige kennis en ervaringen.

Create a positive work environment
Werken bij KGH betekent werken in een internationale omgeving met toegewijde en uiterst competente collega’s. Onze focus is gericht op het creëren van een positieve werkomgeving om talent aan te trekken, te werven, te ontwikkelen, te binden en vast te houden. Het bieden van goede arbeidsvoorwaarden en een goede werkomgeving (#greatjobsforgreatpeople) is net zo belangrijk als het zorgdragen voor een goede balans tussen werk en vrije tijd.

Groene activiteiten

Bij al onze acties en beslissingen om onze organisatie te laten groeien, speelt de impact op het milieu een cruciale rol.

Investeren in digitalisatie
In onze douanewereld draait alles om documenten. Veel van deze documenten moeten wettelijk verplicht worden gearchiveerd. Maar al te vaak gebeurt dat nog steeds in de vorm van een papieren archief. Door over te stappen op een digitaal archief kunnen aanzienlijke besparingen worden behaald op het gebied van papiervoorraden en printkosten. Met de huidige internetsnelheden en de vele streamingdiensten leidt het investeren in digitaal vergaderen tot soepele interactie zonder milieubelastende reizen.

Creëren van duurzame activiteiten
Duurzame activiteiten worden bereikt met vele kleine en grote veranderingen in de dagelijkse activiteiten. Dit kan uiteenlopen van ecologisch printen (alleen indien strikt noodzakelijk en dubbelzijdig) en het scheiden van afval voor recycling tot de inzet van groene leveranciers (groene energie, gerecyclede tonercatridges) en energiezuinige apparaten (LED-verlichting, Thin Client computers). Op het gebied van groene IT kiezen wij voor apparaten en datacenters die tijdens de gehele levensduur de energie-efficiëntie maximaliseren en die gaan voor een zo laag mogelijke voetafdruk (bijv. gebruik van gevaarlijke materialen, biologische afbreekbaarheid van niet-gebruikte en achterhaalde producten).