Bij KGH zetten we ons in om een uitmuntende kwaliteit te realiseren, niet alleen bij onze dienstverlening aan klanten en interne processen, maar ook als het gaat om de manier waarop we ons gedragen richting derden. Op die manier dragen we bij aan de positieve ontwikkeling van ons bedrijf, vandaag én morgen.

Vaststellen van kernprincipes en ethische normen
Onze Code of Conduct vormt een integraal onderdeel van het formele bestuur bij KGH. In deze Code of Conduct oftewel gedragscode zijn de kernprincipes en ethische normen vastgelegd die het uitgangspunt vormen voor onze bedrijfscultuur en de manier waarop we binnen ons bedrijf waarde creëren.

Richtlijnen voor het creëren van waarde voor klanten, investeerders en personeel
Onze gedragscode is van invloed op de manier waarop we onze handelingen beoordelen en op wat we wel en juist niet moeten doen. Dit is essentieel voor de manier waarop we zaken doen bij KGH en de manier waarop we waarde creëren voor onze klanten, investeerders, personeelsleden en alle andere mensen die baat hebben bij de services die wij aanbieden. Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij of zij begrijpt hoe deze gedragscode van invloed is op de dagelijkse werkzaamheden en dat hij of zij zich houdt aan de toepasselijke normen.

Sociale effecten
KGH is mede-ondertekenaar van de UN Global Compact en staat volledig achter de Tien Principes daarvan op het gebied van mensenrechten, werk, milieu en corruptiebestrijding.