AEO Implementation
Voldoen aan AEO regelgeving

Een AEO worden is een uitstekende investering voor uw bedrijf die u voordelen biedt in termen van snelheid, voorspelbaarheid, kostenbesparing en verbeterde diensten van de douane. Een AEO wordt beschouwd als een betrouwbare partner en het AEO-keurmerk geeft u een concurrentievoordeel op de internationale markt.

Succesvolle AEO-implementatie en het bereiken en behouden van de AEO-status moet worden geïntegreerd met andere kwaliteitsborgings- en aanverwante systemen binnen uw bedrijf. Processen voor al uw douane gerelateerde activiteiten moeten worden herzien, ontwikkeld, verbeterd en goed gedocumenteerd.

Het bereiken van de AEO-status kan een grote investering in tijd en middelen zijn. De middelen en competenties die nodig zijn voor de interne implementatie zijn vaak beperkt, de ervaren experts van KGH kunnen u helpen en de ondersteuning bieden die nodig is om de AEO-status te bereiken. KGH kan de rol van projectleider op zich nemen met verantwoordelijkheid voor het gehele AEO-implementatieproject. Als alternatief kunnen wij ook adviseurs ter beschikking stellen om samen met u aan uw eigen project te werken. Wij kunnen u ook advies en kwaliteitsborging geven.

Samen bepalen we het niveau van ondersteuning dat past bij uw bedrijf en werken we nauw samen aan het doel van uw bedrijf om de AEO-certificering te behalen. Als u kiest voor ons ‘optimalisatiepakket’, zal KGH niet alleen uw huidige processen bekijken, maar ook zoeken naar een optimalisatie van uw douanemanagement en alternatieve douaneprocedures en -afhandeling voorstellen die de kosten verlagen, de efficiëntie verhogen en de risicobeperking verbeteren.

De resultaten die u mag verwachten:

  • Een organisatie die volledig is voorbereid op de beoordeling van de AEO-aanvragen van de douane
  • Processen die zijn ontwikkeld voor alle activiteiten van de douane en gedocumenteerde routines om uw personeel te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden
  • Meer begrip onder uw personeel voor de gevolgen van hun werk voor het beheer en de naleving van de douanevoorschriften en voor de verbetering van de kwaliteit van de douaneprocessen
  • Een organisatie die de controle behoudt over haar douanemanagement en die in staat is te voorspellen en zich aan te passen aan elke verandering in de omstandigheden

De service die u ontvangt:

  • Een gevestigde aanpak bij de ontwikkeling van douaneprocessen die aan de voorschriften voldoen, door middel van ondersteuning door ervaren douaneconsultants
  • De steun zal worden verleend door middel van bezoeken ter plaatse en individuele gesprekken, maar ook op afstand
  • Capaciteitsopbouw binnen uw organisatie
  • Alle processen zullen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met het betrokken personeel en zullen in overeenstemming zijn met de huidige douanewetgeving, de AEO criteria en het bedrijfsspecifieke beleid.

Follow