AEO Analysis
Bent u klaar voor AEO?

Overweegt u zich aan te melden voor de AEO-status en wilt u weten of uw bedrijf op dit moment voldoet aan de AEO-criteria? Onze ervaren consultants helpen u bij het beoordelen van uw huidige douaneprocessen en -documentatie en zullen u voorzien van een statusrapport en acties die nodig zijn om aan de criteria te voldoen. Onze consultants kunnen u ook helpen bij het invullen van de AEO-aanvraagprocedure.

KGH zal uw supply chain en betrokkenheid bij de douaneprocedures beoordelen om een gebreken-analyse uit te voeren aan de hand van de AEO-criteria. Al uw gerelateerde douaneprocessen zullen worden beoordeeld en de AEO-gereedheid zal worden gemeten aan de hand van de criteria die in de douanewetgeving en het AEO-beleid zijn vastgelegd.

U ontvangt een rapport met een samenvatting van de bevindingen voor elk beoordeeld gebied, samen met de gebreken die moeten worden aangepakt en de aanbevolen maatregelen om de gebreken te verhelpen. Het rapport helpt u om prioriteiten te stellen voor het toekomstige werk en geeft u inzicht in de hoeveelheid werk en middelen die u nodig heeft om AEO te worden. Met de uitkomst van de analyse bent u goed voorbereid om een beslissing te nemen en door te gaan naar de volgende fase.

De resultaten die u mag verwachten:

  • Een duidelijke definitie van hoe goed uw huidige status/afhandeling voldoet aan de AEO criteria
  • Identificeert gebreken die moeten worden opgevuld om te voldoen aan de criteria en de vereiste werkzaamheden en middelen
  • Inzichten in te ontwikkelen of te verbeteren processen en routines
  • Aanbevolen actieplan om vastgestelde gebreken aan te pakken en aan de criteria te voldoen
  • Een kosten-batenanalyse om het niveau van de voordelen en kosten te bepalen die met AEO-certificering gepaard zouden gaan
  • Met de optimaliseringsoptie krijgt u aanbevelingen over hoe uw huidige processen kunnen worden geoptimaliseerd om verdere voordelen, efficiëntieverbeteringen of kostenbesparingen te behalen

De service die u ontvangt:

Dit wordt gedaan door ervaren douanedeskundigen die een grondige kennis hebben van de beste praktijken en de naleving van de AEO-eisen en de douanewetgeving. Met een uitgebreide ervaring binnen het vakgebied kan KGH snel de huidige gebreken in uw douanemanagement definiëren en u waardevol advies geven over de veranderingen die nodig zijn om aan de AEO-criteria te voldoen. KGH zal ook alternatieve oplossingen voorstellen die uw douanemanagement kunnen optimaliseren.

Door KGH toegang te geven tot sleutelfiguren binnen uw organisatie en actuele documentatie, krijgt u optimale ondersteuning en duidelijke resultaten die de besluitvorming en planning vereenvoudigen.

Follow