Consulting Services
Voor verbetering van uw dagelijkse prestaties en het veilig stellen van de lange termijnvisie van uw handelsstrategie

De wereldwijde consulting services van KGH ondersteunen uw organisatie op meer dan één manier. Op strategisch niveau krijgt u waardevolle inzichten waarmee u uw strategie aanscherpt en actieplannen ontwikkelt en soepel implementeert. Tevens bieden wij u ondersteuning bij grotere veranderprocessen met onboarding en training van uw organisatie. Op operationeel niveau helpen onze services u de dagelijkse prestaties te verbeteren door u de kennis en de vaardigheden te bieden die u nodig hebt om kosten te reduceren, kwaliteit te verhogen en een goede klantervaring veilig te stellen door implementeren van tailor made oplossingen.

 

De resultaten die u mag verwachten:

 

  • Betere handelsprestaties dankzij een diepgaand inzicht in (en controle op) wereldwijde veranderingen zoals Brexit, het Amerikaanse handelsbeleid, handelsbarrières en vrijhandelsovereenkomsten.
  • Betere trade- en supply chain management – onze strategische services helpen u identificeren wat u moet doen en hoe u dit resultaat kunt behalen.
  • Effectievere en kostenefficiënte processen dankzij slimme werkprocedures en toegang tot de best practices van KGH.
  • Duurzamere douaneprocessen – onze operationele services helpen u werkzaamheden te organiseren en voorzien u van de capaciteit en de kennis die u nodig hebt.
  • Meer compliant en risicobeperking door geoptimaliseerde douaneprocessen en procedures.

Waarmee wij u kunnen ondersteunen

Onze consultancy services zijn verdeeld in strategie service en operationele service.


Strategie service

Brexit strategie service - minimale risico's en kosten in geval van Brexit

Als u twijfelt aan de manier waarop uw organisatie de impact van de Brexit op de handel en de aanverwante risico’s denkt op te vangen, dan helpen onze strategische services u op koers te blijven, plannen te maken en de controle in eigen hand te houden. Door de kosten en het risico te verlagen, zorgt u voor een voorsprong ten opzichte van uw concurrenten.

De Brexit strategie service helpt u de mogelijke impact op uw organisatie te doorzien, de strategische opties te verkennen en, last but not least, acties te benoemen en prioriteiten te bepalen. Wij hanteren een holistische benadering en evalueren de kerngebieden van uw onderneming zoals de financiële positie, organisatiemodel en supply chain. Met het hieruit voortvloeiende actieplan krijgt u advies en acties aangeboden op het gebied van commerciële voorwaarden, structuur van de logistieke keten, re-engineering van processen, organisatie en hulpmiddelen en meer.

Due diligence

Als u actief bent in een internationale markt moet u zowel in uw thuismarkt de wet- en regelgeving naleven, als in alle andere markten waarin u actief bent. Het vinden van uw weg in het woud van alle regelgeving en het zorgen voor compliant processen kan een ingewikkeld proces zijn dat lastig is om volledig in house te managen.

KGH heeft uitgebreide kennis van de douanevoorschriften in de EU (en andere delen van de wereld). We bekijken uw processen en helpen u ervoor te zorgen dat uw trade management aan alle regelgeving voldoet. Wij optimaliseren uw trade management zodat uw organisatie in staat is om de kansen die de wetgeving biedt positief te benutten. Deze optimalisatie kan de kosten van uw handelsstromen – en de tijd en het risico – tot een minimum te beperken.

Supply chain analyse

Uw locatie en de manier waarop u actief bent, is van invloed op uw integrale ketenbeheer. Door u bewust te zijn van goederenstromen en de wijze waarop douaneprocedures een uitwerking hebben op logistieke aspecten als doorlooptijden, transportroutes, grensovergangen, type en locatie van opslag kunt u concurrentievoordelen creëren. Deze voordelen zijn te behalen door integratie van geharmoniseerde douaneprocessen in uw supply chain. KGH biedt ondersteuning bij de identificatie van obstakels in goederenbewegingen en het beoordelen van uw potentieel bij het veilig stellen, aanpassen en uitbreiden van uw logistieke netwerk.

Evaluaties

Bent u zich bewust van alle handelsvoordelen die een goed inzicht in vrijhandelsovereenkomsten, douanewetgeving en andere aanverwante aspecten van internationale handel kan opleveren? Voordelen zoals een betere inkoop, lagere douanerechten en een beter compliance management.

Heeft u een duidelijk beeld van de juiste aanpak als u – of iemand anders – fouten of onzekerheden aantreft in uw beheer van de douaneprocessen? Hoe groot is het probleem, hoe wilt u het oplossen en hoe gaat u de aanbevelingen implementeren? Als objectieve en onafhankelijke onderzoeker bekijken wij uw huidige situatie en bieden wij u passen oplossingen om u vooruit te helpen, of dat nu is om uw bedrijfsplanning te ondersteunen of na een incident.


Operationele Service

Wereldwijde customs support - toonaangevende kennis binnen uw handbereik

Onze wereldwijde customs support voorziet u van nieuwe capaciteit en een voordeel op de concurrentie. KGH biedt u ondersteuning bij het managen van strategische initiatieven terwijl dagelijkse operationele taken voor u worden uitgevoerd. Met toegewezen capaciteit die voor u klaarstaat, aangestuurd door een senior customs consultant en ondersteund door een virtueel team van deskundigen. Onze dienstverlening is maatwerk en bieden wij ongeacht uw locatie, met een snellere en kwalitatief hoogwaardigere afhandeling van douanezaken als resultaat. Deze dienstverlening kan zowel ter plaatse, in nauwe samenwerking met u of uw collega’s, als op afstand worden uitgevoerd.

Classificatie

Met de juiste classificatie van uw goederen kunt u kosten aanzienlijk verlagen en risicomanagement verbeteren. Bij onjuiste classificaties kunt u te maken krijgen met te hoge rechten of hoge boetes.

KGH ondersteunt u bij het bekijken van goederencodes (bijvoorbeeld HS, EN, TARIC, tariefcodes, douanecodes) van bestaande artikelregisters, adviseert u over de juiste tariefcodes voor nieuwe artikelen en helpt u bij het aanvragen van Bindende Tariefinlichtingen (BTI). KGH kan op maat in company trainingen geven, aan teams en afdelingen binnen uw organisatie, die kunnen helpen bij het verbeteren van uw interne classificatiewerk.

Oorsprong en vrijhandel

Als u weet welke vrijhandelsovereenkomsten er zijn en hoe u daarvan kunt profiteren, levert dat uw organisatie meer waarde en een concurrentievoordeel op. Bij het importeren zorgen lagere douanerechten mogelijk voor nieuwe potentiele leveranciers, prijzen en winstmarges. Als u exporteur bent, kunnen correcte oorsprong documenten leiden tot sterkere klantrelaties en een verlaagd commercieel risico.

KGH ondersteunt u bij het bepalen en beoordelen van vrijhandelsmogelijkheden en adviseert u over de berekening en documentatie van oorsprong. KGH kan op maat in company trainingen geven, aan teams en afdelingen binnen uw organisatie, om werkprocessen rondom oorsprong en vrijhandel te faciliteren.

Customs permits and routines (CPR)

Met de juiste douanevergunningen kunt u profiteren van specifieke douanevoorschriften en vrijhandelsmogelijkheden. In combinatie met juist gedocumenteerde routines zorgen deze vergunningen voor een compliant, kosteneffectieve en soepele manier van werken.

KGH ondersteunt u bij het bepalen welke vergunningen nodig zijn, beheert het aanvraagproces en ondersteunt bij de documentatie van de routines. Bovendien helpen wij u bij de verwerking van vragen van douaneautoriteiten. Alle activiteiten om ervoor te zorgen dat aanvragen op de juiste manier worden behandeld en dat u over de juiste vergunningen beschikt als deze nodig zijn.

Authorised economic operator (AEO) – veiligstellen en faciliteren van internationale handelsstromen

Met een AEO-status profiteert u van een aantal voordelen, zoals betere compliance, lagere kosten en verbeterde operationele efficiëntie. Aanvullend kan de AEO-status een positieve impact hebben op uw merk, wat uw concurrentiepositie versterkt.

KGH biedt een totaaloplossing om u te helpen de status te bereiken. Van besluitvorming over, voorbereiding op en ontwikkeling van processen en routines voor implementatie en handhaving van de status, op alle vlakken werken we nauw met u samen. KGH helpt u niet alleen een AEO-vergunning te verkrijgen. Wij ondersteunen u ook de status vast te houden en blijvend te profiteren van de optimale waarde.

Wereldwijd hebben wij bijna 1.000 organisaties bijgestaan een AEO te worden. Door deze support en het ontwikkelen van AEO- programma voor douaneautoriteiten en overheden, kennen wij het AEO-concept als geen ander. Deze kennis en ervaring gebruiken wij om u te helpen. Als u meer informatie wilt ontvangen vult u het formulier in om met een van onze experts in contact te komen.

 

Waarom KGH

  • Praktische, actiegerichte benadering met focus op resultaat. Wij zijn pragmatisch, betrokken en zetten ons in om vastgestelde targets te halen
  • Toonaangevende expertise. Wij zijn nauw betrokken bij het bepalen van het speelveld voor douaneprocessen, omdat wij partij zijn bij het opstellen van nieuwe internationale standaarden, methoden en technologieën en wij de best practice modellen in de praktijk invoeren
  • Onze kennis. Wij weten wat werkt en beschikken over de best practice om resultaten te halen. Na duizenden projecten hebben wij ongeëvenaarde kennis over bedrijven en de industrie opgebouwd. Kennis die wij inzetten om uw bedrijfsstrategie te optimaliseren
  • Mondiaal netwerk en reikwijdte. Wij hebben contact met belangrijke stakeholders bij overheden, autoriteiten en aanverwante experts over de hele wereld. Omdat wij snel beschikken over de informatie die u nodig hebt – en wij doen wat nodig is

Follow