Partner Broker
Richt u op uw kernbusiness terwijl uw partners uw data verfijnen.

Verbeter de datakwaliteit door partners te laten inloggen en benodigde data en documenten te laten toevoegen met behulp van rollen en handelingen die aan de speler worden aangepast.

De te verwachten resultaten

  • Minder fouten doordat u overal brondata gebruikt.
  • Kostbare tijd besparen door uw partners data te laten invoeren.
  • Efficiënter en veiliger proces door afzonderlijke spelers specifieke rechten te geven.

Het product dat u krijgt

Geef uw samenwerkingspartners de mogelijkheid om bij te dragen met hun data en documenten, direct in de oplossing. Zij uploaden en delen hun brondata, waardoor u kostbare tijd bespaart bij het verzamelen en invoeren van data en u zich op andere zaken kunt richten. Configureer partnerrechten per proces, alles is volledig aanpasbaar. Ervaar de datastroom van geïntegreerde oplossingen – zonder dezelfde kosten en eisen. Belangrijke functies zijn:

  • Laat partners de data en documenten uploaden.
  • Verbeter de kwaliteit van de data door brondata te gebruiken.
  • Besteed de invoer van data uit aan partners.
  • Bepaal per proces de rechten van de afzonderlijke speler.
  • Ervaar het gevoel van integratie, maar dan tegen lagere kosten.

Follow