Haal alles uit uw bedrijf wat erin zit door te profiteren van onze services op het gebied van douaneadvies.

Vergroot uw bedrijfspotentieel door volledige benutting van vrijhandelsovereenkomsten, AEO-certificering (Authorised Economic Operator) en andere mogelijkheden. Met deze aspecten wordt niet altijd rekening gehouden bij het bepalen van de toekomstige richting, maar zij kunnen wel van grote invloed zijn voor de uitvoering van uw werkzaamheden. Onze adviesdiensten helpen u bij het proactief vaststellen en oppakken van onbenutte mogelijkheden plus het verbeteren van uw risicobeperking.

Kijk zelf aan welke adviesproducten u het meest kunt hebben:

 

BREXIT Pakket
voordat u rond de BREXIT in actie komt, is het essentieel om een analyse uit te voeren en een geschikt plan op te stellen dat speciaal is toegesneden op uw bedrijf.

Wij hebben een BREXIT-pakket ontwikkeld waarmee de handelsstromen en potentiële consequenties vanuit bedrijfsperspectief kunnen worden geanalyseerd. Het BREXIT-pakket van KGH heeft een vaste prijs en levert een praktisch, geïndividualiseerd actieplan op.

Meer informatie is beschikbaar in onze BREXIT-map. Download map


DWU Douane Diagnose
Een gezondheidscheck van al uw douanezaken in relatie met de nieuwe DWU (Douane Wetboek van de Unie). De focus van deze diagnose ligt op compliance. Het beoordeelt in hoe ver uw werkzaamheden conform de nieuwe wetgeving worden uitgevoerd en de nut en noodzaak van uw douanevergunningen ten opzichte van uw werkzaamheden. De diagnose geeft u ook inzicht in de douanecompetenties binnen uw organisatie en waar deze zich bevinden.

Download informatieblad UCC Diagnostic


Diagnose en audits
Een douanediagnose geeft u een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de douanewerkzaamheden. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet verder bekeken worden. De uitkomst bevat aanbevelingen voor aanvullende compliance werkzaamheden. Als u op een bepaald onderdeel verder in detail wilt bieden wij specifieke controles welke u meer inzicht geven en de mogelijkheid tot corrigerende acties voorafgaand aan een officiële douanecontrole.


AEO-certificering
Met een AEO-certificering kunt u uw bedrijfsprestaties fors verbeteren als betrouwbare partner en een (kosten-)effectiever beheer van de douaneprocessen. Met diepgaande kennis van de AEO-certificeringsprocessen en onze uitgebreide ervaring met het helpen van andere bedrijven in heel Europa zorgen we voor ondersteuning op maat, aangepast aan uw behoeften; van analyse van de mogelijkheden en ondersteuning tijdens de implementatie tot het behouden van de certificering in de jaren daarna.

Download informatieblad AEO-certificering


Customs Permits and Routines (CPR)
Met de juiste douanevergunningen in handen kunt u gebruik maken van specifieke douanevoorschriften en vrijhandelsmogelijkheden. In combinatie met goed gedocumenteerde routines zorgen deze vergunningen voor een kosteneffectieve en manier van werken welke voldoet aan alle wettelijke douane-eisen. KGH helpt u bij het bepalen welke vergunningen u nodig hebt, beheert het aanvraagproces en helpt u bij de documentatie van de routines. Bovendien helpen wij u bij de verwerking van vragen afkomstig van de douaneautoriteiten. We doen alles om ervoor te zorgen dat aanvragen op de juiste manier worden verwerkt en dat u waar nodig over de juiste vergunningen en vereenvoudigingen beschikt.


Classificatie
Met de juiste classifica van uw goederen kunt u de kosten aanzienlijk terugdringen én uw risicomanagement verbeteren. Bij onjuiste classificaties kunt u te maken krijgen met te hoge rechten of ernstige boetes. KGH ondersteunt u bij het beoordelen van goederencodes (bijvoorbeeld HS, EN, TARIC, tariefcodes, douanetarief) van bestaande artikelregisters, adviseert u over de juiste indeling voor nieuwe artikelen en helpt u bij het aanvragen van Bindende Tariefinlichtingen (BTI). Ook verzorgen wij interne maatwerk-training aan functiegroepen binnen uw bedrijf wat kan helpen bij het verbeteren van uw interne classificatiewerk.


Oorsprong en vrijhandel
Als je weet welke vrijhandelsovereenkomsten er zijn en hoe je daarvan kunt profiteren, levert dat diverse voordelen op en vergroot uw concurrentiepositie. Bij het importeren zorgen lagere douanerechten voor nieuwe mogelijkheden bij het bekijken van mogelijke leveranciers, prijzen en winstmarges. Tegelijkertijd zorgen de juiste oorsprongsdocumenten voor betere relaties met klanten en voor minder commercieel risico als u exporteur bent. KGH ondersteunt u bij het bepalen en beoordelen van vrijhandelsmogelijkheden en adviseert u over cumulatie, berekeningen en certificaten van oorsprong. Ook verzorgen wij interne maatwerk-training aan functiegroepen binnen uw bedrijf om het werken met oorsprong en vrijhandel makkelijker te maken.


Onderzoeken
Bent u zich bewust van alle handelsvoordelen die een goed inzicht in vrijhandelsovereenkomsten, douanewetgeving en andere aanverwante aspecten van internationale handel kan opleveren? Denk daarbij bijvoorbeeld aan voordelen op het gebied van databronnen, betaalde rechten en compliance management. Hebt u een duidelijk beeld van de juiste aanpak als u – of iemand anders – fouten of onzekerheden aantreft in uw beheer van de douaneprocessen? Hoe groot is het “probleem”, hoe wilt u het oplossen en hoe gaat u de aanbevelingen doorvoeren? Als objectieve en onafhankelijke onderzoeker bekijken we uw huidige situatie en komen we met voorstellen voor passende oplossingen om u vooruit te helpen met het proces, of dat nu vooraf is om uw bedrijfsplanning te ondersteunen of juist nadat een incident zich heeft voorgedaan.


Support
Voor veel mensen werpen douaneprocessen en hun effecten als het gaat om de handel en hun dagelijkse bedrijfsvoering voortdurend nieuwe vragen op. Met onze support-overeenkomst hebt u rechtstreeks toegang tot eerstelijns ondersteuning door uw persoonlijke team van experts. Door onze goede relaties met douaneautoriteiten en onze deelname aan diverse douane- en handelsfora zijn we niet alleen uitstekend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, maar zijn we ook betrokken bij de ontwikkeling van toekomstige wetgeving. En dat allemaal om onze klanten zo goed mogelijk te helpen.


Meer weten over KGH Consulting en de services die wij aanbieden? Neem dan contact met ons op via consulting.nl@kghcustoms.com.

Delen