Team checking the customs clearance process

In de afgelopen 1,5 jaar hebben bedrijven te maken gehad met verschillende uitdagingen die duidelijk hebben aangetoond dat er behoefte is aan een goed overzicht van de distributieketen, om vroegtijdig en krachtig te kunnen handelen wanneer de omstandigheden veranderen en de distributieketen onder druk staat. Een goed overzicht omvat ook de controle over het beheer van de douane aangiftes van het bedrijf, inclusief alle betrokken partijen, van het totale proces. Het gaat om kosten, naleving, maar ook om de veerkracht van de distributieketen en het behalen van een voorsprong op de concurrentie.

 

De behoefte aan zichtbaarheid en het vermogen om de loop van de gebeurtenissen in de hele goederenstroom te volgen is de afgelopen 1,5 jaar duidelijk geworden. De pandemie, veranderend koopgedrag, toegenomen concurrentiedruk, politieke gebeurtenissen, maar ook de mogelijkheden en eisen die met digitale ontwikkeling, hebben de goederenstromen en de inkoopstrategieën van bedrijven beïnvloed en blijven ze dat beïnvloeden. De fysieke stromen komen ook met een uitgebreide informatiestroom om een effectieve douane aangifte te garanderen. Hoe beter we de controle hebben over de noodzakelijke douanegegevens en -documentatie, des te beter de voorwaarden om een succesvolle douaneafhandeling te garanderen die de distributieketen versterkt, de kosten verlaagt en bijdraagt aan een betere naleving.

Kostenoptimalisatie

Een goede controle over de douane aangiftes van het bedrijf vergroot de mogelijkheden om de kosten te verlagen en omvat zowel directe als indirecte kosten. Een beter overzicht en betere vervolgmogelijkheden verminderen het risico van het betalen van onnodig hoge vergoedingen, die vaak gekoppeld zijn aan de douanewaarde en -tarieven, maar ook aan het feit dat de beschikbare vrijhandelsovereenkomsten niet volledig worden benut. Dit heeft invloed op de inkoopkosten. Bovendien worden betere omstandigheden gecreëerd om zowel informatiestromen als werkprocessen te stroomlijnen, wat de operationele kosten verlaagt. Een goede controle om ervoor te zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats is, vergroot ook de mogelijkheden om de doorlooptijden in de distributieketen te optimaliseren en vermindert tegelijkertijd de risico’s van ongeplande vertragingen. Deze factoren dragen samen bij aan het verlagen van zowel de transport- als de productiekosten.

Verbeterde naleving van de douanevoorschriften

Met de toenemende complexiteit, extra stromen en terugkerende, veranderende handelsvoorwaarden is het nog belangrijker geworden om nauwlettend in de gaten te houden hoe gegevens en de enorme informatiestroom worden verwerkt om de naleving van de douane te garanderen. Overtreding van de toepasselijke douanewetgeving, vaak als gevolg van een onjuiste douanewaarde, classificatie, land van oorsprong of de goederen waarvoor geen aangifte is opgemaakt, kan het bedrijf blootstellen aan aanzienlijke risico’s, afhankelijk van de omvang. Naast dure boetes kan een ontoereikende naleving ook leiden tot sancties met langdurige gevolgen in de distributieketen tot gevolg. Het niet kunnen leveren en het opleggen van sancties kunnen de reputatie van de onderneming schaden, de relaties met klanten en leveranciers in gevaar brengen en zowel de afzetmogelijkheden voor de goederen van de onderneming als de levering van goederen aan de eigen productie beperken. Veel landen belonen ook de naleving van de douane door middel van verschillende vormen van Trusted Trader-programma’s, zoals AEO-programma’s, die de voordelen van een goede controle en een goed overzicht verder vergroten.

Veerkracht van de distributieketen

Verbeterde controle- en analysemogelijkheden van de douaneafhandeling van het bedrijf verhogen de voorspelbaarheid, de mogelijkheden tot preventief handelen en de mogelijkheid om te reageren wanneer er iets gebeurt. Het versterkt de veerkracht van de distributieketen en draagt bij aan betrouwbaardere, kostenefficiëntere goederenstromen en lagere productiekosten. Hogere marges en beter risicomanagement creëren op hun beurt verdere mogelijkheden voor de ontwikkeling van het bedrijf, van prijsstrategie tot investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien draagt een goede controle bij aan het vermogen van het bedrijf om beter te voldoen aan de leveringsbehoeften van klanten, zelfs in moeilijke tijden. Het vergroot niet alleen de kansen om goede zaken te blijven doen met bestaande klanten, maar ook de mogelijkheden om nieuwe klanten aan te trekken. Een gebrek aan controle kan daarentegen leiden tot het tegenovergestelde, waar gemiste verkopen in het ergste geval aanzienlijk duurder kunnen uitvallen dan de inspanningen die nodig kunnen zijn om een goed overzicht te waarborgen.

Wilt u meer informatie?

Als u wilt bespreken hoe u uw handels- en douanebeheer kunt ontwikkelen om uw distributieketen te versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Gerelateerde services:

Follow

Gerelateerde inzichten