Voor een effectief afvalbeheer is ook een effectieve douaneafhandeling nodig die voldoet aan uw eigen hoge normen.

Met de uitgebreide regels en procedures voor het transport van afval, en dan hebben we het nog niet eens over alle vereiste documentatie, kan het lastig zijn om voor de afhandeling van douanezaken een gestroomlijnd proces vast te stellen en door te voeren.

Aan onze klanten op het gebied van afvalbeheer biedt KGH een essentiële ondersteuning door gespecialiseerde teams die uw opdrachten kunnen managen – ongeacht de grensovergang – en met de meest kosteneffectieve vervoerder.  Daar komt nog bij dat klanten door een ondersteuning die 24 uur per dag en 7 dagen per week voor hen klaar staat verzekerd zijn van de hulp en de antwoorden die ze nodig hebben voor een soepele en kosteneffectieve bedrijfsvoering.

Met onze vele jaren ervaring en diepgaande kennis zijn we ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Nordic TFS portal (Trans-Frontier Shipment of Waste) waarmee u kunt profiteren van een gezamenlijk digitaal proces voor digitale aanvragen en begeleidingsformulieren volgens EU-wetgeving. Ook kunt u bij KGH terecht voor training en ondersteuning om het Nordic TFS portal optimaal te benutten.

Zo creëren we waarde voor onze klanten binnen het afvalbeheer:

  • Uw eigen gespecialiseerde team voor douanezaken
  • Servicegerichtheid, flexibiliteit en ervaring
  • Nordic TFS portal
  • Mogelijkheden voor EDI-integratie
  • Snelle reactie – 24 uur per dag beschikbaar
  • Lokale kantoren langs grenzen


Voorgestelde links:
Customs Declarations
Central Customs Desk

Follow