Strategy and Compliance
Tjenester for en sterkere internasjonal handel

Jobben vi gjør

KGH’s tjenester innen strategi og etterlevelse hjelper deg med å håndtere viktige spørsmål innenfor handel og toll som påvirker din virksomhet og forsyningskjede. Vi hjelper deg med å identifisere og realisere uutnyttede muligheter samtidig som kostnader kan reduseres og bedriftens håndtering av etterlevelse og risikoer forbedres. Vi har fokus på temaer som for eksempel forsyningsledelse, handelsresultater og kontrakteringsmuligheter, i tillegg til optimal drift og utvikling.

Hva er spesielt med oss

Vår kjernevirksomhet er handel og tollhåndtering. Med vår utstrakte erfaring fra internasjonal handel, som sørger for støtte og veiledning til både virksomheter og myndigheter verden over, kan vi raskt og korrekt identifisere dine nøkkelprioriteringer og gjøre de om til nødvendige tiltak. Gjennom vår deltakelse i ulike fora der fremtidig lovverk diskuteres, kan vi hjelpe deg med å utnytte nye muligheter og minimere eventuelle problemer som kan oppstå i kjølvannet av nye regler. KGH’s totale tjenesteportefølje dekker også en lang rekke operasjonelle og digitale tjenester, noe som gjør oss i stand til å skreddersy en komplett løsning til din bedrift for å optimalisere bedriftens handelsresultater og tollhåndtering.

Se nærmere på tjenestene våre

Konsulenttjenester innen handel og toll

Optimaliser din handels- og tolladministrasjon og oppnå bedre resultater

Follow