Handels-og tolduddannelse
Minimer omkostninger og risici

Handels-og tolduddannelse for å forbedre bedriftens effektivitet samt minimere kostnader og risiko

Med sine bransjeledende kurs- og opplæringsprogrammer innen EUs tollover og prosedyrer tilbyr KGH et omfattende kurstilbud. Her får man fleksibiliteten ved egenstudier på nett i ditt eget tempo.

Vårt flaggskip ECLAT-program er allment anerkjent som verdens ledende opplæringsplattform innen det høyt spesialiserte toll- og kryssområdet. grenseregulering. Videre blir våre programmer regelmessig gjennomgått og oppdatert, for å sikre at de gjenspeiler moderne og nye spørsmål innen internasjonal handel og toll.

For å få maksimalt ut av kursene, skreddersyr vi også opplæringsprogrammer tilpasset dine spesifikke forretningskrav. Vi hjelper deg med å utdanne dyktige ansatte som oppfyller kravene til autorisert økonomisk operatør (AEO), samtidig som risikoen for avvik minimeres.


Opplæringsprogrammer på nett

Undervisning på nett gir maksimal fleksibilitet og er både tidsbesparende og kostnadseffektivt, og er i tillegg en praktisk måte å øke kunnskap og kompetanse på. Det gir fleksibilitet til å oppfylle pågående arbeidsforpliktelser uten behov for å delta på forelesninger eller i workshops, noe som ofte medfører dyre reiseutgifter og fravær fra både jobb og familie. Jobb deg gjennom kursmaterialet i ditt eget tempo og når det passer best for deg.

Vårt flaggskip blant opplæringsprogrammene på nett, ÉCLAT (the European Customs Law Awareness Training program), er det mest komplette og innovative opplæringsprogrammet av sitt slag. Programmet gir en unik og omfattende dekning av alle aspektene ved EUs tollover og prosedyrer.

Vi tilbyr også sertifisert utdanning i samarbeide med UK Institute for Export and International Trade

 

Opplæringsprogrammer på nett

 

Læringsmetode

Vi benytter en anerkjent LPA læringsmetode for tollopplæring:

Lovgivning
Detaljert undervisning i relevant lovgivning

Prinsipper
Omfattende dekning av relevante prinsipper

Bruksområde
Øvelser som tester deltakerens forståelse av emnet slik at deltakeren kan demonstrere at han eller hun vet hvordan de juridiske prinsippene anvendes i praksis

Kompetent lærerstab

KGH Trade and Customs Academy har et unikt team av tollspesialister, lærere og universitetslærere, inkludert ledende fagfolk innenfor sitt felt. Disse omfatter blant annet Michael Lux, forfatter av EUs tollov (UCC), høyt respekterte universitetslærere med kompetanse innenfor toll som Professor Wes Czyżowicz, ledende tollspesialister som Vidar Gundersen, i tillegg til den første direktøren for kapasitetsbygging i Verdens tollorganisasjon (WCO), Lars Karlsson.

 

Follow