OPPDATERING AV VAREKODER
Få oversikt over varekodene dine for 2022

Fra 1. januar skjedde det betydelige endringer i HS varekodene. Unngå unødvendige forsinkelser og ekstra kostnader på grunn av feil varekoder. Vi evaluerer din virksomhet og oppdaterer varekodene, slik at du enkelt og på kortest mulig tid kan sørge for at forsyningskjeden fungerer som normalt, samtidig som du etterlever regelverket.

Valg og  bestill

Fordeler for deg:

Sikker forsyningskjede
Reduser risikoen for forsinkelser ved å sikre at du bruker korrekte varekoder.

Redusert arbeidsmengde
Vi hjelper deg med å få kontroll over hvordan din virksomhet påvirkes og med å etablere riktige varekoder.

Sikret etterlevelse
Reduser risikoen for bøter og straffegebyrer på grunn av ugyldige koder som gjør at du ikke etterlever regelverket.

Finn ut hva slags tjeneste du har behov for:

Endringene i den nye HS utgaven påvirker omtrent 10 % av alle varekodene. Å identifisere og oppdatere artiklene dine manuelt kan bli en tidkrevende som du risikerer å bruke hundrevis av timer på. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen – alt fra å forstå hvordan de reviderte varekodene påvirker din virksomhet, til en fullstendig oppdatering som er klar til bruk. Velg den tjenesten som passer for deg, basert på behovene dine:

Omfattende oppdatering av HS-kodene

Den syvende utgaven av det harmoniserte systemet (HS); HS 2022 trådte i kraft 1. januar 2022. Det Harmoniserte Systemet (HS) består av varekoder som brukes over hele verden for å klassifisere varer innen internasjonal handel. Varekoder brukes for å beregne tollavgifter og oppfylle andre krav i forbindelse med import og eksport av varer. Den nye HS utgaven inneholder vesentlige endringer, deriblant 351 endringer som berører en lang rekke varer som transporteres over landegrensene.

Det harmoniserte system (HS) er utgangspunktet for de fleste tolltariffer, som igjen brukes til beregning av toll avgift, til å definere vareomfanget i handelsavtaler og til innsamling av internasjonal handelsstatistikk. I henhold til Verdens tollorganisasjon (WCO) brukes HS systemet av nærmere 200 land og står for mer enn 98 % av alle varer i internasjonal handel.

Ofte stilte spørsmål

ASSESS

Vet du hvor mange oppdateringer du må håndtere? Få en oversikt over hvordan de reviderte varekodene vil påvirke virksomheten din.

HVA KOSTER DET DEG?

FREE

Bestill nå

PREPARE

Få en oppsummering av artiklene du bør oppdatere og informasjonen du trenger for å gjøre oppdateringene selv

HVA KOSTER DET DEG?

€790

Bestill nå

COMPLETE

Vi tar oss av hele prosessen med å oppdatere varekodene dine. Den raskeste måten å få resultater på, med minimalt arbeid for deg.

HVA KOSTER DET DEG?

QUOTE

Få et tilbud

Hvis du ønsker å komme i kontakt med en av våre eksperter for å finne ut mer om hvilke tjenester du kan velge, ta kontakt med oss på consulting@kghcustoms.com

Relaterte tjenester:

GOODS
CLASSIFICATION

Vi hjelper deg med å avgjøre hvordan du skal klassifisere varene dine på best mulig måte.

HS CODES
REVIEW

Er varekodene dine gyldige og korrekte? Først når en korrekt varekode er satt kan du vurdere optimale løsninger for tollavgiften. KGH gjennomfører forstudier og kontroller for å hjelpe deg med å finne ut av dette, samtidig som gjeldene lover og regler etterleves.

TRADE TARIFF MAINTENANCE

 Det kan være en utfordring å sikre at artiklene dine oppdateres med korrekte varekoder og at dette til en hver tid er oppdatert i virksomheten din. La oss håndtere dine masterdata og sikre rettidig oppdatering av varekodene tilknyttet dine artikler!

TARIFF-2-TARIFF MATCHING

Konverter dine varekoder slik at de matcher andre lands tolltariffer.

 

Ofte stilte spørsmål

Kan varene mine bli holdt igjen i tollen?

Ja, hvis varene er feil klassifisert, vil tollmyndighetene holde igjen varene til du sender en ny tolldeklarasjon med korrekt varekode.

Hva kan skje hvis jeg ikke oppdaterer varer som er berørt av HS 2022?

Det er den registrerte importørens ansvar å benytte korrekt klassifisering. I en revisjonskontroll er det viktig å kunne vise i detalj hvordan varekodene har blitt fastsatt. Dersom varene dine blir feil klassifisert, risikerer du sanksjoner og bøter, i tillegg til forsinkelser i vareflyten.

Hva er HS 2022?

HS 2022 er den syvende utgaven av det harmoniserte systemet (HS) og gjelder fra den 1. januar 2022. Den nye HS versjonen inneholder vesentlige endringer, herunder 351 endringer som berører en lang rekke varer som transporteres over landegrensene.

Hva er HS nomenklaturen?

HS nomenklaturen er et annet begrep for det Harmoniserte System (HS). HS består av opplistede varekoder som brukes over hele verden for å klassifisere varer i internasjonal handel. HS administreres av Verdens tollorganisasjon (WCO). Det harmoniserte systemet danner grunnlaget for tolltariffer og innsamling av statistikk over internasjonal handel. I følge WCO brukes det av mer enn 200 land og dekker mer enn 98 % av alle varer i internasjonal handel.

Er endringene i HS 2022 relevante for alle virksomheter?

Sannsynligvis ikke, men HS 2022 dekker en lang rekke varer i mange ulike bransjer. Det er derfor avgjørende å gjennomføre en evaluering av dine masterdata.

Hvorfor KGH?

Handels- og tollekspertise
KGH samarbeider både med private virksomheter og myndigheter. Det gir oss et unikt perspektiv som hjelper kundene våre med å optimere sin håndtering av tolltariffer.

Erfaring med klassifisering av varer
Gjennom vårt samarbeid med både store og mellomstore virksomheter i mange forskjellige bransjer i Europa har vi opparbeidet oss bred erfaring når det gjelder spørsmål knyttet til tolltariffer.

Et bredt tjenestetilbud
Utnytt fordelene ved å ha en leverandør som dekker de fleste av dine behov innenfor toll – alt fra strategisk support til effektiv daglig drift.

Omfattende kapasitet
KGH er til stede i hele Europa. Vi har over 1200 medarbeidere med kompetanse innenfor toll som står klare til å hjelpe deg.

Follow